Okno Podsumowanie dnia dostępne jest po wybraniu [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie dnia]. Podzielone jest na cztery główne zakładki:

W oknie użytkownik może:

 

 

W lewym górnym rogu okna prezentowana jest data aktualnie otwartego podsumowania dnia. Domyślnie jest to data bieżąca. Po wybraniu pola z datą pojawi się okno kalendarza, które pozwala na wyświetlenie podsumowania na wskazany przez użytkownika dzień.

 

 

Jeżeli na stanowisku POS w ramach danego dnia utworzona została więcej niż jedna sesja operatora tzn. nastąpiło zamknięcie dnia, a następnie ponowne jego otwarcie, to po wybraniu takiego dnia zostanie wyświetlona lista dostępnych sesji.