Zakładka Podsumowanie sprzedaży, dostępna w oknie Podsumowania dnia, prezentuje wartości poszczególnych kategorii:

  • Sprzedaż łącznie – wartość wystawionych paragonów i faktur bez uwzględnienia zaliczek oraz faktur wygenerowanych do paragonu
  • Korekty – wartość wystawionych korekt dokumentów bez uwzględnienia korekt zaliczek
  • Wartość sprzedanych bonów – nie obejmuje bonów wydanych w procesie korekt oraz w formie reszty
  • Średnia wartość sprzedaży
  • Średnia wartość sprzedanych produktów – średnia wartość jest liczona jako suma ilości ze wszystkich pozycji na dokumencie handlowym ze względu na wykorzystywanie różnych jednostek miary
  • Ilość wystawionych dokumentów handlowych
  • Ilość wystawionych korekt
  • Ilość sprzedanych bonów
  • Ilość sprzedanych artykułów – wyliczana jest suma liczby pozycji dokumentów handlowych ze względu na wykorzystywanie różnych jednostek miary
  • Średnia ilość artykułów na dokumencie