Zakładka Podsumowanie stanu kasy, dostępna w oknie Podsumowania dnia, przedstawia podsumowanie wszystkich płatności dokonanych na stanowisku POS. Na liście prezentowane są zależności między wpłatami/wypłatami dla każdej użytej formy płatności.

Lista prezentuje następujące kolumny:

  • Forma płatności
  • Liczba płatności
  • Wpłaty
  • Wypłaty
  • Suma

Domyślnie ukryte:

  • Wpłaty ręczne
  • Wypłaty ręczne
  • Zwroty
  • Sprzedaż