Czym jest promocja pakietowa

Promocje pakietowe polegają na sprzedaży artykułów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie będzie uzależniona od ilości sprzedawanych artykułów lub wartości sprzedawanych artykułów. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy lub naliczenie rabatu na najtańszy/najdroższy produkt z pakietu.
Dostępne są dwa rodzaje promocji:

 • Pakiet stały – klient musi zakupić wszystkie towary wchodzące w skład promocji według zdefiniowanych warunków, aby otrzymać stosowany rabat
 • Pakiet elastyczny – klient może nabyć dowolne artykuły z pakietu, na które udzielony zostanie rabat, jeżeli zostanie spełniony określony próg (ilościowy lub wartościowy) dla pozycji dokumentu

Z poziomu systemu ERP dla dokumentów PAR, FS, OS i ZS można określić sposób naliczania promocji pakietowych:

 • Automatyczny przy dodawaniu elementów – weryfikacja naliczanych pakietów odbywa się po dodaniu każdego elementu
 • Ręczny – naliczanie rabatów pakietowych nastąpi dopiero po wybraniu przycisku [Nalicz promocje]
 • Brak naliczania

Natomiast dla dokumentów korygujących (KIFS oraz KIPAR) można określić sposób korygowania elementów rabatów pakietowych:

 • Dozwolone
 • Ostrzeżenie
 • Blokada

Prezentacja na dokumencie

O tym czy dany artykuł ma przypisaną promocję pakietową świadczy ikona koniczyny obok pozycji dokumentu. Ikona może mieć status:

 • nieaktywny (ikona wyszarzona)– na danej pozycji nie została naliczona promocja pakietowa
 • aktywny (ikona ciemnozielona) – na danej pozycji została naliczona promocja pakietowa

Po wskazaniu kursorem myszy na:

 • nieaktywną ikonę koniczyny – wyświetlona zostaje lista wszystkich promocji pakietowych, w których dodana pozycja się zawiera
 • aktywną ikonę koniczyny – wyświetlona zostaje nazwa promocji, która została naliczona

W przypadku próby usunięcia lub zmiany ilości artykułu, dla którego została naliczona promocja pakietowa, zostaje wyświetlony komunikat: „Pozycja należy do pakietu promocyjnego. Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

 • Tak – wprowadzona zmiana zostanie zastosowana na dokumencie, a jego pozycje zostaną ponownie przeliczone
 • Nie – wprowadzona zmiana nie zostanie zastosowana

Naliczenie promocji pakietowej na pozycje dokumentu:

 • uniemożliwia ręczną zmianę ceny początkowej tych pozycji
 • uniemożliwia naliczenie rabatu użytkownika na te pozycje
 • nie jest możliwe dla artykułów z ceną zerową
 • w zależności od konfiguracji, umożliwia również naliczenie rabatu nagłówka na te pozycje (oprócz artykułów dodatkowych/gratisów

Ręczne naliczanie

Ręczne naliczanie rabatów pakietowych dostępne jest dla nowo tworzonych oraz zapisanych dokumentów za pomocą przycisku [Nalicz promocje]. Natomiast po wybraniu przycisku [Promocje] dostępne są następujące akcje:

 • [Nalicz promocje] – ponownie przelicza promocje pakietowe
 • [Usuń promocje] – usuwa promocje pakietowe z dokumentu

Generowanie dokumentów

Podczas generowania dokumentów OS -> ZS lub ZS -> PAR/FS:

 • dane o pakietach promocyjnych są przenoszone
 • nie ma możliwości ręcznego zwiększenia ilości pozycji generowanego dokumentu należących do pakietu promocyjnego
 • nie ma możliwości nadania rabatu użytkownika na pozycję generowanego dokumentu należących do pakietu promocyjnego.

W przypadku generowania dokumentu OS -> ZS istnieje możliwość ręcznego zwiększenia ilości elementów promocji pakietowej, przy czym taka modyfikacja powoduje usunięcie promocji pakietowej: „Pozycja należy do pakietu promocyjnego. Modyfikacja spowoduje usunięcie promocji pakietowej. Czy chcesz kontynuować?”.