Zakładka Przepływy gotówkowe, dostępna w oknie Podsumowania dnia, prezentuje przepływy gotówkowe dla danej sesji wraz z następującymi informacjami:

  • Stan początkowy gotówki – kwota wprowadzona na otwarciu dnia
  • Różnica na otwarciu dnia – nie jest uwzględniana w stanie kasy
  • Wpłata na otwarciu dnia
  • Wpłaty – z podziałem na wpłaty ręczne oraz wpłaty wynikające ze sprzedaży
  • Wypłaty – z podziałem na wypłaty ręczne, wypłaty wynikające ze zwrotów oraz reszty (w przypadku uruchomionej funkcjonalności rejestracji reszty)