Rabat nagłówka od wartości transakcji, to rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu.

Występują dwa rodzaje rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • procentowy
 • wartościowy

Dla każdego rodzaju należy określić wartości progowe i przypisane im wartości rabatu.
Z poziomu systemu ERP można zdecydować, czy przy weryfikacji progu rabatu mają być uwzględniane:

 • elementy promocji pakietowych, które nie mają uruchomionej funkcji uwzględniania rabatów nagłówka
 • artykuły, które nie podlegają rabatowaniu

Wykluczanie lub łączenie promocji pakietowych z rabatem nagłówka od wartości transakcji na dokumencie zależy od parametru promocji pakietowej decydującego, czy promocja podlega rabatom nagłówka.
W przypadku automatycznego nadania rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • przy zmianie na dokumencie kontrahenta (automatycznie lub po zatwierdzeniu komunikatu informującego o przeliczeniu), rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy zmianie na dokumencie ilości, jednostki, wartości cechy lub ceny początkowej, rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy naliczeniu odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu, rabat zostaje ponownie przeliczony na tych pozycjach
 • przy zmianie typu dokumentu (PAR/FS), wartość rabatu zostaje wyświetlana zgodnie z kierunkiem VAT dokumentu
 • dodanie lub usunięcie pozycji na kontynuowanym dokumencie powoduje ponowne przeliczenie rabatu

W przypadku ręcznego nadania rabatu nagłówka od wartości transakcji:

 • przy zmianie na dokumencie kontrahenta (automatycznie lub po zatwierdzeniu komunikatu informującego o przeliczeniu), rabat zostaje usunięty
 • przy zmianie na dokumencie ilości, jednostki, wartości cechy lub ceny początkowej, rabat zostaje ponownie przeliczony
 • przy naliczeniu odwrotnego obciążenia na pozycjach dokumentu, rabat zostaje ponownie przeliczony na tych pozycjach
 • przy zmianie typu dokumentu (PAR/FS), wartość rabatu zostaje wyświetlana zgodnie z kierunkiem VAT dokumentu
 • dodanie lub usunięcie pozycji na kontynuowanym dokumencie powoduje ponowne przeliczenie rabatu

Podczas generowania dokumentów (OS -> ZS, ZS -> PAR/FS) rabaty nagłówka od wartości transakcji zostają przeniesione z dokumentu źródłowego. W przypadku dodania nowej pozycji na generowanym dokumencie, wyłącznie na nią zostaną nadane aktualne rabaty. Zmniejszenie ilości (przy włączonej funkcji kopiowania ilości z ZS) lub usunięcie pozycji generowanego dokumentu spowoduje wyświetlenie komunikatu „Na pozycję naliczono rabat nagłówka od wartości transakcji. Modyfikacja spowoduje przeliczenie dokumentu. Czy chcesz kontynuować?” z możliwymi opcjami:

 • Tak – rabat zostaje usunięty i następuje ponowne przeliczenie pozycji dokumentu
 • Nie – modyfikacja (zmniejszenie ilości, usunięcie pozycji) nie zostaje wprowadzona na dokumencie. Skutkuje to brakiem możliwości częściowej realizacji zamówienia na generowanym dokumencie handlowym oraz brakiem możliwości zwiększenia ilości towaru podlegającemu rabatowi nagłówka od wartości transakcji bez jej przeliczenia.

Przy wyłączonej funkcji kopiowania ilości z ZS, na generowanym dokumencie wprowadzenie ilości na pozycji nie wywołuje ponownego przeliczenia rabatu nagłówka od wartości transakcji. Takie ustawienie umożliwia częściową realizację zamówienia poprzez zeskanowanie mniejszej ilości artykułu.
Dla dokumentów generowanych z zamówienia sprzedaży zablokowana jest możliwość zwiększenia ilości pozycji, na które został naliczony rabat nagłówka od wartości transakcji. Przy próbie zwiększenia ilości pojawia się komunikat: „Zablokowano zmianę ilości ponad ilość dostępną na zamówieniu sprzedaży. Towar należy dodać jako nową pozycję”.