Rabaty zdefiniowane w systemie ERP są przekazywane do stanowiska POS, a następnie naliczane na fakturach, paragonach, ofertach oraz zamówieniach sprzedaży.

W aplikacji obsługiwane są rabaty typu:

  • Rabat użytkownika oraz nagłówka
  • Promocja pakietowa: Pakiet stały, Pakiet Elastyczny
  • Rabat nabywcy na artykuł
  • Rabat nabywcy na grupę artykułów – oprócz spełnienia warunków promocji wymagane jest również, aby dana grupa artykułów była aktywna oraz dostępna dla centrum, do którego jest podpięte stanowisko POS
  • Rabat grupy nabywców na artykuł
  • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów – oprócz spełnienia warunków promocji wymagane jest również, aby dana grupa artykułów była aktywna oraz dostępna dla centrum, do którego jest podpięte stanowisko POS
  • Rabat nagłówka od wartości transakcji – rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu

Na dokumencie, po dodaniu artykułu podlegającego aktywnej promocji (oraz wybraniu kontrahenta uwzględnionego w definicji rabatu) na liście elementów pojawi się informacja o nadanym rabacie dla danego elementu.