Zakładka Sprzedaż per kategoria produktu, dostępna w oknie Podsumowanie dnia, prezentuje sprzedaż w wybranej sesji, w podziale na grupy artykułów według domyślnej kategorii podziału. Lista wyświetla tylko te grupy artykułów, dla których wartość sprzedaży w wybranej sesji jest większa od zera. W kolumnie Wartość sprzedaży przedstawiana jest sumaryczna wartość końcowa brutto elementów dokumentów handlowych z wybranej sesji bez uwzględniania zwrotów (korekt).