Na stanowisku POS możliwe jest obsłużenie procesu reklamacji artykułów, między innymi:

 • przyjęcie, uznanie, odrzucenie lub zamknięcie reklamacji
 • weryfikacja statusu reklamacji

W celu przejścia na listę wszystkich reklamacji zgłoszonych na danym stanowisku POS należy w menu głównym wybrać kafel [Reklamacje].

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Kontrahent
 • Data utworzenia
 • Termin rozpatrzenia
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Anulowany, Zamknięty, Zrealizowany
 • Status – przyjmuje wartości: Uznana, Do rozpatrzenia, Odrzucona, Anulowana, Zrealizowana

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego, umożliwiające przeszukiwanie listy reklamacji na podstawie numeru systemowego dokumentu.

Wyszukiwanie reklamacji można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Stan
 • Status
 • Data

Z poziomu listy reklamacji można:
W celu dodania nowego procesu reklamacyjnego (RLS) należy z poziomu listy reklamacji wybrać przycisk [Dodaj].

Na formularzu dodawanego dokumentu RLS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Dokument – informacja dotycząca dokumentu, z którym może zostać powiązana definiowana reklamacja. Takie powiązanie można stworzyć wybierając przycisk [Powiąż z FS/PAR] oraz wybierając dany dokument z wyświetlonej listy dokumentów handlowych. Jeżeli dokument paragonu/faktury wystawiony został wyłącznie na jedną pozycję, to zostanie ona automatycznie dodana na reklamację. W przeciwnym wypadku należy wybrać która z pozycji ma zostać uwzględniona w procesie reklamacji.
 2. Wyszukaj artykuł – umożliwia ręczne dodanie reklamowanego artykułu, jeżeli nie zostało stworzone powiązanie dokumentu RLS z dokumentem handlowym. Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku dokumentu wystawionego na innym stanowisku POS lub jego braku w systemie.
 3. Dokument RLS może dotyczyć:

  • tylko jednego artykułu
  • pojedynczego elementu należącego do kompletu o zaznaczonym parametrze Pobieraj składniki na dokument
  • nieaktywnego artykułu
 4. Termin rozpatrzenia – data rozpatrzenia reklamacji
 5. Usterka – wartości pola są definiowane w systemie ERP
 6. Data usterki
 7. Żądanie – wartości pola są definiowane w systemie ERP. Pole jest wymagane.
 8. Opis usterki – umożliwia dodanie dodatkowego opisu usterki
 9. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

W oknie nowej reklamacji dostępne są następujące przyciski:

 • [Uznaj] – uznaje reklamację bezpośrednio po jej przyjęciu. Funkcja ta wymaga od operatora posiadania odpowiednich uprawnień do modyfikacji dokumentu RLS, definiowanych w systemie ERP. Po wybraniu tej opcji reklamacja zostanie dodana na listę ze statusem Uznana (w stanie Zatwierdzony).
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument reklamacji w celu jego rozpatrzenia. Po wybraniu tej opcji reklamacja zostanie dodana na listę ze statusem Do rozpatrzenia (w stanie Zatwierdzony). Dalsza obsługa procesu reklamacyjnego może przebiegać po stronie systemu ERP.

W dalszym postępowaniu użytkownik może wystawić korektę dokumentu handlowego, który podlegał procesowi reklamacji, a następnie zakończyć cały proces reklamacyjny wybierając przycisk [Zamknij reklamację]. Wybór tej opcji spowoduje zmianę stanu dokumentu reklamacji na Zamknięty.
W celu wyświetlenia dokumentu RLS należy z poziomu listy reklamacji zaznaczyć dokument oraz wybrać przycisk [Podgląd].

Z poziomu podglądu dokumentu użytkownik o odpowiednich uprawnieniach może:

 • zobaczyć informacje o przebiegu procesu reklamacyjnego
 • uznać reklamację o statusie Do rozpatrzenia
 • odrzucić reklamację o statusie Do rozpatrzenia, Uznana
 • wydrukować reklamację

Pod szczegółami dotyczącymi usterki wyświetlone są kolejne etapy realizacji procesu reklamacji w postaci listy wszystkich akcji reklamacyjnych, ich dat oraz statusów dokumentu.