Drukarka fiskalna

Aplikacja współpracuje z następującymi modelami drukarek:

 • Elzab Mera
 • Elzab Omega
 • Emar Printo 57T
 • Epson TM-T801 FV
 • Innova Market
 • Novitus
 • Posnet Thermal

Uwaga
Z poziomu systemu ERP należy określić mapowanie stawek VAT dla wybranego stanowiska POS.

Aby skonfigurować drukarkę fiskalną należy wybrać z menu głównego przycisk [Konfiguracja], a następnie [Drukarka fiskalna].

Kafel [Drukarka fiskalna]
Kafel [Drukarka fiskalna]

Widok Konfiguracja drukarki fiskalnej
Widok Konfiguracja drukarki fiskalnej

W wyświetlonym oknie, w sekcji Ustawienia sterownika należy uzupełnić następujące pola:

 • Plik sterownika – za pomocą przycisku [Wybierz plik] należy wskazać plik Comarch.B2.Printer2.dll zawierający sterowniki do drukarek fiskalnych. Plik ten znajduje się w katalogu bin\Drivers w folderze instalacyjnym Comarch Retail POS i posiada implementację współpracy z wieloma modelami drukarek fiskalnych.
 • Dostępne drukarki – należy wskazać model drukarki z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika
 • Port szeregowy – należy wskazać port, do którego jest podłączona drukarka fiskalna

Uwaga
W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyPrinter.dll imitującego prawidłowe połączenie z drukarką.

W sekcji Dodatkowe ustawienia znajdują się opcjonalne parametry:

 • Loguj kasjera na starcie systemu – drukuje informacje o numerze stanowiska oraz numerze operatora przy uruchomieniu drukarki
 • Drukuj numer paragonu/faktury – drukuje numer systemowy paragonu/faktury na wydruku dokumentu
 • Drukuj EAN dokumentu jako kod kreskowy – drukuje numer EAN dokumentu w formie kodu kreskowego

Uwaga
Drukowanie numeru EAN dokumentu możliwe jest dla drukarek Novitus oraz Posnet posiadających taką funkcjonalność.

 • Drukuj rabat pozycji – drukuje wartości nadanego rabatu dla danej pozycji dokumentu
 • Drukuj faktury fiskalne – drukuje faktury na drukarce fiskalnej obsługującej taką funkcję. Dodatkowo w konfiguracji systemu musi być włączona funkcja Fiskalizacja faktur.

Uwaga
W przypadku drukarki fiskalnej POSNET Thermal HD oraz zaznaczonych parametrów Drukuj faktury fiskalne, Drukuj rabat pozycji nie ma możliwości drukowania faktur fiskalnych z informacją o rabacie.

 • Drukuj notę debetową – drukuje noty debetowe na drukarce fiskalnej posiadającej taką funkcję. Parametr domyślnie zaznaczony po zainstalowaniu drukarki.
 • Drukuj NIP nabywcy – drukuje numer NIP nabywcy wskazanego na dokumencie sprzedażowym na drukarce fiskalnej posiadającej taką funkcję
 • Drukuj NIP w linii kasjera – umożliwia wydrukowanie numeru NIP nabywcy w linii kasjera, za numerem kasy i oznaczeniem kasjera, w sytuacji gdy drukarka nie obsługuje drukowania NIP
 • Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska – drukuje dodatkowo oznaczenie kasjera i stanowiska. Oznaczenie kasjera definiowane jest w systemie ERP.

Przycisk [Sprawdź połączenie] umożliwia weryfikację połączenia z drukarką fiskalną.
Bramki

Aplikacja Comarch Retail POS pozwala na obsługę licznika wejść/wyjść klientów sklepu.
Konfiguracja usługi dostępna jest z poziomu [Konfiguracja] → [Bramki]

Kafel [Bramki]
Kafel [Bramki]
Uwaga
Usługa bramek (usługa LS) może być zainstalowana oraz uruchomiona tylko na jednym stanowisku POS w obrębie danego centrum. Do bazy stanowiska, na którym została zainstalowana usługa LS, są importowane dane z bazy czytnika wejść/wyjść. Dane te są następnie synchronizowane do bazy systemu ERP.

Konfiguracja usługi bramek
Konfiguracja usługi bramek

Z poziomu widoku Konfiguracja usługi bramek można zainstalować, uruchomić, zatrzymać, odinstalować usługę LS.

Możliwe akcje dla usługi LS
Możliwe akcje dla usługi LS

Po instalacji usługi należy:

 • podać adres IP oraz port, po którym ma działać. Dzięki tym ustawieniom inne stanowiska POS w obrębie tego samego centrum mogą pobierać informacje o liczbie wejść/wyjść.

Sekcja Konfiguracja usługi bramek
Sekcja Konfiguracja usługi bramek

 • wybrać plik sterownika przy pomocy przycisku [Wybierz plik]. Plik Comarch.POS.GateReader.dll znajdujący się w katalogu bin, w folderze instalacyjnym Comarch Retail POS jest zintegrowany z licznikami wejść/wyjść producenta Letronic.

Sekcja Sterownik bramek
Sekcja Sterownik bramek

Konfigurację sterownika można uzupełnić po wybraniu przycisku [Konfiguracja sterownika] podając namiary na bazę licznika wejść/wyjść.

Konfiguracja sterownika
Konfiguracja sterownika

Prezentacja danych z licznika wejść/wyjść

Informacje dotyczące liczby wejść w ciągu dnia oraz w ciągu ostatniej godziny prezentowane są na zakładce Podsumowanie sprzedaży.

Prezentacja danych z licznika wejść na Podsumowaniu sprzedaży
Prezentacja danych z licznika wejść na Podsumowaniu sprzedaży

Prezentacja danych na pozostałych stanowiskach POS

Aby prezentować dane dotyczące liczby wejść/wyjść na pozostałych stanowiskach sprzedaży detalicznej sklepu (w obrębie danego centrum), należy na każdym z nich uruchomić oraz skonfigurować połączenie do usługi LS z poziomu [Konfiguracja] -> [Konfiguracja usług].

Konfiguracja połączenia do usługi LS na pozostałych stanowiskach POS w obrębie tego samego sklepu
Konfiguracja połączenia do usługi LS na pozostałych stanowiskach POS w obrębie tego samego sklepu

Po zaznaczeniu parametru Używaj usługi bramek należy uzupełnić te same dane, które są wypełnione na stanowisku POS, na którym wcześniej została zainstalowana usługa LS.

Konfiguracja usługi
Konfiguracja usługi

Przykład

W sklepie są cztery stanowiska sprzedaży detalicznej o kodach: POS1, POS2, POS3, POS4. Przy wejściu do sklepu został zainstalowany licznik wejść/wyjść producenta Letronic.
Na zainstalowanym na serwerze PCSTANOWISKOPOS3 stanowisku POS3 została zainstalowana usługa LS, która łączy się do bazy licznika wejść/wyjść. Zaimportowane dane do bazy stanowiska prezentowane są na stanowisku POS3 oraz przekazywane podczas synchronizacji do systemu ERP.
Aby dane z licznika wejść/wyjść były widoczne na każdym stanowisku POS na stanowisku POS3 należy w sekcji Konfiguracja usługi bramek uzupełnić pole AdresIP: localhost oraz Port: 8919.
Na pozostałych stanowiskach: POS1, POS2, POS4 w konfiguracji usług należy włączyć parametr Używaj usługi bramek oraz uzupełnić pole AdresIP: PCSTANOWISKOPOS3, oraz Port: 8919.
W efekcie dane z licznika wejść/wyjść są przekazywane na stanowisko POS3, do systemu ERP oraz na stanowiska POS1, POS2, POS4.
Terminal płatniczy

Terminal płatniczy służy do akceptacji kart płatniczych podczas dokonywania transakcji w punktach handlowo-usługowych. W Comarch Retail POS można skonfigurować terminal płatniczy, z którym ma współpracować aplikacja umożliwiając obsługę formy płatności typu Karta.
Aplikacja we współpracy z terminalami płatniczymi obsługuje protokoły dostawców:

 • eService
 • Elavon
 • Polcard

Terminal płatniczy
Terminal płatniczy

W celu skonfigurowania terminala płatniczego należy przejść do [Konfiguracja] -> [Terminal płatniczy].

Konfiguracja terminala płatniczego
Konfiguracja terminala płatniczego

W otwartym oknie, w sekcji Terminal płatniczy należy uzupełnić następujące pola:

 • Plik sterownika – za pomocą przycisku [Wybierz plik] należy wskazać plik Comarch.B2.Terminal.NazwaDostawcyTerminala.dll. Plik ten znajduje się w katalogu bin\Drivers w folderze instalacyjnym Comarch Retail POS.
 • Typ połączenia – umożliwia wskazanie jednego z typów połączeń: TCP/IP lub Port szeregowy.

W przypadku typu połączenia TCP/IP dla pól:

 • IP terminala – należy podać IP terminala płatniczego
 • Port – należy wskazać port, do którego podłączony jest terminal. Port dostarczany jest przez producenta terminala płatniczego.

Natomiast dla typu połączenia Port szeregowy dla pola:

 • Port szeregowy terminala – należy wskazać port COM, do którego podłączony jest terminal

Uwaga
W celach testowych można skorzystać ze sterownika Comarch.B2.DummyTerminal.dll imitującego prawidłowe połączenie z terminalem.

Uwaga
Terminal płatniczy Verifone VX 520 od dostawcy eService działa przez RS232 (USB).

Przycisk [Sprawdź połączenie] umożliwia weryfikację połączenia z terminalem płatniczym.
W sekcji Ustawienia dodatkowe znajdują się opcjonalne parametry:

 • Limit czasu operacji (ms) – domyślna wartość 60000 ms (60 sekund) – określa czas na wykonanie operacji zapłaty formą płatności typu Karta.
 • Wysyłanie raportu zamknięcia dnia – włączony parametr oznacza, że na koniec dnia terminal (w zależności od modelu terminala) wysyła potwierdzenie wszystkich płatności
 • Logowanie komunikacji – włączony parametr oznacza, że logi zapisywane są we wskazanym pliku

W przypadku korzystania ze sterownika Comarch.B2.DummyTerminal.dll transakcja formą płatności typu Karta kończy się domyślnie niepowodzeniem. Użytkownik może zmienić wynik przebiegu testowej transakcji modyfikując plik POS2.exe.CONFIG znajdujący się w katalogu instalacyjnym aplikacji Comarch Retail POS:

<applicationSettings>
<Comarch.B2.DummyTerminal.Properties.Settings>
<setting name=”TransactionSuccessful” serializeAs=”String”>
<value>False</value>
</setting>
</Comarch.B2.DummyTerminal.Properties.Settings>
</applicationSettings>

Wartość False należy zmienić na True oraz zapisać zmodyfikowany plik.

Konfiguracja po stronie Comarch ERP Altum

Od wersji Comarch Retail POS 2019.5.4 w Comarch ERP Altum niezbędne jest ustawienie dla parametru Formy płatności wymagające zewn. walidacji formy płatności o typie Karta.


Parametr ten znajduje się na zakładce Stanowiska POS na karcie centrum, która dostępna jest z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura praw.
Integracja z Ingenico

Uwaga
Funkcjonalność dotyczy francuskiej wersji bazy.

Współpraca aplikacji Comarch Retail POS z terminalem płatniczym od dostawcy Ingenico możliwa jest po wprowadzeniu odpowiednich zmian w pliku tekstowym POS2.exe.config dostępnym w katalogu instalacyjnym aplikacji. W pliku należy odkomentować moduł:

<module assemblyFile=”Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR.dll” moduleType=”Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR.Module, Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR” moduleName=”Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR” />

oraz zakomentować moduł:

<!— <module assemblyFile=”Comarch.POS.Terminal.dll” moduleType=”Comarch.POS.Terminal.Module, Comarch.POS.Terminal” moduleName=”Comarch.POS.Terminal” /> —>

Do prawidłowej obsługi terminala płatniczego oraz walidacji numeru czeku wymagane jest również zainstalowanie na danym stanowisku komponentu C3 driver.

Uwaga
Pobranie komponentu C3 driver możliwe jest dla francuskiej wersji bazy.

Konfiguracja terminala płatniczego

Integracja z terminalami płatniczymi Ingenico pozwala na obsługę płatności typu Karta.
W celu skonfigurowania terminala płatności Ingenico należy wybrać kafel [Konfiguracja], a następnie [Terminal płatniczy Ingenico].

Kafel [Termina płatniczy Ingenico]
Kafel [Terminal płatniczy Ingenico]
W oknie Konfiguracja terminala płatniczego Ingenico należy uzupełnić następujące pola:

 • Identyfikator terminala – kod urządzenia dostarczany przez dostawcę terminala
 • Port szeregowy terminala – port COM, do którego podłączony jest terminal
 • IP serwera transakcyjnego #1, #2, #3 – różne IP, po którym terminal łączy się z serwerem transakcyjnym

Dla każdego IP należy określić:

 • Port – port, po którym terminal łączy się z serwerem transakcyjnym

Konfiguracja terminala Ingenico
Konfiguracja terminala Ingenico

Przy pomocy przycisku [Sprawdź połączenie] użytkownik może zweryfikować połączenie z terminalem.
W sekcji Ustawienia dodatkowe istnieje możliwość ustawienia parametrów:

 • Limit czasu operacji (ms) – domyślna wartość to 60000 ms (60 sekund) – jest to czas na wykonanie operacji zapłaty kartą
 • Maksymalna długość linijki wydruku – domyślna wartość to 24
 • Logowanie komunikacji – włączony parametr oznacza, że we wskazanym pliku zapisywane są logiOtwieranie szuflady

Kafel [Otwórz szufladę] umożliwia bezpośrednie otwarcie szuflady kasowej w aplikacji Comarch Retail POS.

Uwaga
W celu ręcznego otwarcia szuflady operator musi posiadać odpowiednie uprawnienie nadawane w systemie ERP.

Kafel [Otwórz szufladę]
Kafel [Otwórz szufladę]
Aby korzystać z funkcji szuflady konieczne jest zdefiniowanie urządzenia zewnętrznego typu Szuflada oraz wskazanie go na definicji stanowiska POS w systemie ERP.

W systemie ERP można określić parametry automatycznego otwierania szuflady:

 • dla wybranych form płatności, którymi został opłacony dokument
 • przed lub po fiskalizacji płatności za dokumenty fiskalne
 • przed lub po fiskalizacji płatności za dokumenty niefiskalne
 • przy zamknięciu dnia
 • przy zliczaniu kasy
 • dla dokumentów KP/KWDomyślne drukarki dla wydruków pdf

W celu ustawienia domyślnych drukarek dla wydruków pdf poszczególnych typów dokumentów należy wybrać Konfiguracja -> Mapowanie wydruków.

Kafel [Mapowanie wydruków]
Kafel [Mapowanie wydruków]
W oknie Mapowanie drukarki należy wskazać drukarkę dla wybranego na liście typu dokumentu oraz zatwierdzić wprowadzone zmiany.

Okno Mapowanie wydruków
Okno Mapowanie wydruków