Ranking pracowników

Ranking pracowników dostępny jest po wybraniu opcji „Pracownicy” z menu głównego lub kafla „Pracownicy” z ekranu startowego. Dzięki niemu kierownik może szybko sprawdzić, którzy pracownicy zrealizowali najwięcej dokumentów lub pozycji oraz którzy robili to najszybciej w wybranym okresie.

obap_rys104

Widoczność pracowników w rankingu (tak jak i w innych miejscach aplikacji) zależy od ustawień w systemie ERP opisanych w artykule Pracownicy widoczni w aplikacji. Domyślnie lista pracowników sortowana jest malejąco według liczby zrealizowanych dokumentów w ciągu ostatnich 7 dni. Zmiany kryteriów sortowania listy i zakresu czasu dokonuję się na filtrze dostępnym po wybraniu ikony filtra – obap_iko22 – znajdującej się w prawym górnym rogu okna. Filtr składa się z dwóch zakładek: z opcjami sortowania oraz z opcjami zakresu czasu.

obap_rys105

Spośród opcji sortowania można wybrać sortowanie wg:

 • Zrealizowanych dokumentów – ranking dla największej liczby zrealizowanych dokumentów (dokumentów zatwierdzonych, z których dany operator zrealizował przynajmniej jedną pozycję),
 • Zrealizowanych pozycji – ranking dla największej liczby zrealizowanych pozycji,
 • Średniego czasu realizacji pozycji – ranking dla najkrótszego średniego czasu realizacji pozycji (iloraz sumy czasów realizacji pozycji dla danego operatora i liczby zrealizowanych pozycji przez danego operatora).

Na drugiej zakładce filtra można określić zakres czasu, dla jakiego ma być tworzony ranking.

obapalt_rys4

Spośród opcji zakresu czasu można wybrać, aby w rankingu uwzględniane były dokumenty, pozycje i średni czas ich realizacji tylko z danego okresu:

 • Dzisiaj – z dnia dzisiejszego,
 • Wczoraj – z dnia wczorajszego,
 • Bieżący tydzień – z bieżącego tygodnia,
 • Bieżący miesiąc – z bieżącego miesiąca,
 • Ostatnie 7 dni – z ostatnich 7 dni,
 • Ostatnie 30 dni – z ostatnich 30 dni,
 • Ostatnie „x” dni – umożliwia określenie dowolnej liczby dni „wstecz” od dnia dzisiejszego (np. po wpisaniu liczby 2 w rankingu uwzględniane będą dokumenty z dnia dzisiejszego oraz wczorajszego),
 • Od „x” do „y” – umożliwia podanie dowolnego zakresu dat – po wybraniu pola z datą pojawi się kalendarz, z którego należy wybrać żądaną datę:
 • obap_rys106

Uwaga
Zmiana opcji filtra czasu wpływa również na postęp realizacji dyspozycji (wartość procentowa wyświetlana na kaflu pracownika). Nie wpływa jednak na obciążenie pracownika (obrazowane przez kolor kafla).

Aby wyszukać konkretnego pracownika należy wpisać odpowiednią frazę w pole wyszukiwania znajdujące się obok omówionej wcześniej ikony filtra. Wyszukiwanie odbywa się po imieniu i nazwisku pracownika oraz loginie operatora, do którego przypisano pracownika.

obap_rys107

W przypadku korzystania z urządzenia mobilnego pole wyszukiwania może nie być od razu widoczne. Aby je pokazać, należy użyć ikony obap_iko23.

obap_rys108

Czy ten artykuł był pomocny?