Na skróty – Ustawienia

Okno Ustawienia wywołujemy z poziomu zakładki „Na skróty” dostępnej z poziomu Menu głównego.

W aplikacji okno Ustawienia zostało podzielone na 3 zakładki:

 • Ogólne,
 • Wygląd,
 • Skróty.
Zakładka: Ogólne

obap_rys113

Na zakładce Ogólne w oknie: Ustawienia istnieje możliwość zaznaczenia następujących parametrów:

 • Realizuj ilości przyrostowo – zaznaczenie tego parametru umożliwi realizację jednej pozycji poprzez przyrostowe wpisywanie ilości.
 • Zakładka: Wygląd

  obap_rys114

  Na zakładce Wygląd w oknie: Ustawienia istnieje możliwość ustawienia:

 • Wysokości przycisków – opcja pozwala określić wysokość przycisków w aplikacji. Po naciśnięciu na przycisk obap_rys115 należy wybrać wysokość przycisków poprzez kliknięcie w wybraną cyfrę. Wartość 0 oznacza domyślną wysokość.
 • obap_rys116

 • Wysokości czcionki w listach – opcja pozwala określić wysokość czcionki na listach towarów i kontrahentów. Po naciśnięciu na przycisk obap_rys115 należy wybrać wysokość czcionki na listach towarów i kontrahentów poprzez kliknięcie w wybraną cyfrę.
 • obap_rys117

  Zakładka: Skróty

  obap_rys118

  Zakładka skróty prezentuje wszystkie zdefiniowane skróty klawiatury wykorzystywane w aplikacji.

  Na górze okna znajduje się filtr, który umożliwia wyszukiwanie zadania po pierwszych literach nazwy.

  W aplikacji istnieje możliwość zdefiniowania własnych skrótów klawiaturowych. Aby utworzyć skrót należy wybrać zadanie, dla którego chcemy utworzyć skrót. Następnie należy wybrać klawisz, który chcemy przypisać dla danego zadania.

  obap_rys119

  Naciśnięcie przycisku obap_rys120 spowoduje usunięcie przypisania klawisza do zadania.

  Jeżeli dany klawisz nie może zostać przypisany do zadania, wówczas zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Jako skróty nie mogą zostać wybrane litery a-z oraz cyfry 0-9.

  obap_rys121

  W celu wyświetlenia skrótów zdefiniowanych w Ustawieniach należy wybrać klawisz przypisany do zadania: podgląd skrótów klawiaturowych (domyślnie jest to [Ctrl]).

  obap_rys122

  Czy ten artykuł był pomocny?