Obsługa atrybutów


1. Konfiguracja atrybutów w Comarch ERP Altum

W aplikacji istnieje możliwość dodawania i edycji atrybutów. Atrybuty prezentowane są w Comarch WMS Magazynier w sekcjach: Informacje dodatkowe. Aby Klasa atrybutu była widoczna i możliwa do edycji w aplikacji należy w systemie ERP w definicji atrybutu zaznaczyć parametr: „Podgląd” i „Edycja” w grupie: „Comarch WMS Magazynier” oraz przypisać atrybut do odpowiedniego obiektu.

obapalt_rys1

obapalt_rys2

W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

  • Wartość logiczna
  • Tekst
  • Liczba
  • Lista
  • Data
  • Słowniki zmaterializowane

Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako wymagany w systemie ERP, w aplikacji prezentowany jest w kolorze czerwonym.


2. Przenoszenie atrybutów zdefiniowanych w nagłówku dokumentu na pozycję dyspozycji magazynowej

Funkcja automatycznego kopiowania atrybutów zdefiniowanych na nagłówku dokumentu na pozycje dyspozycji magazynowych może służyć określaniu dodatkowych wytycznych dla realizacji dyspozycji AWD i ZWM w aplikacji Comarch WMS Magazynier np. szczególnego sposobu pakowania wydawanych towarów określanych przez dział handlowy po stronie systemu ERP.

Uwaga
Aby atrybuty z nagłówka dokumentu wystawionego w systemie ERP kopiowały się na pozycje dyspozycji magazynowej należy dokonać zmian w tabeli WMS.Configuration.

Dodatkowo należy zaznaczyć dostępność atrybutu w systemie ERP dla Comarch WMS Magazynier oraz przypiąć żądany atrybut do elementu danego dokumentu.

obapalt_rys2

Po dodaniu atrybutu na nagłówku dokumentu AWD lub ZWM atrybut ten zostanie skopiowany na pozycje dokumentu magazynowego i będzie dostępny do podglądu z poziomu Comarch WMS Magazynier po wybraniu przycisku [Dodatkowe] i wybraniu z listy opcji [Informacje dodatkowe] (Rys. poniżej).

podinf_rys24

Czy ten artykuł był pomocny?