Okno przydzielania dyspozycji

Po naciśnięciu kafla „Dokumenty” w menu głównym, użytkownik zostanie przeniesiony na listę dyspozycji magazynowych. Na kaflu prezentowane są: liczba dokumentów przekazanych do realizacji / zrealizowanych danym dniu oraz liczba dokumentów przekazanych do realizacji / zrealizowanych w danym tygodniu (Rys. poniżej).

obap_rys40

Po wejściu w menu „Dyspozycje” również pojawi się okno dyspozycji magazynowych, składające się z kilku obszarów (Rys. poniżej). Są to:

  • 1. Obszar zawierający nagłówki dokumentów, pozycje oraz jednostki logistyczne,
  • 2. Obszar zawierający listę pracowników,
  • 3. Obszar zawierający nagłówek „Dyspozycje” oraz przyciski funkcyjne.

obap_rys41

Wygląd aplikacji będzie się dostosowywał do rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym aplikacja będzie uruchomiona, a także od orientacji ekranu na danym urządzeniu mobilnym.

obap_rys42

Czy ten artykuł był pomocny?