Praca z aplikacją – informacje ogólne (wersja pełna)

Aplikacja Comarch WMS Zarządzanie to aplikacja oparta na serwisie WWW, przeznaczona dla kierowników magazynu w celu zarządzania gospodarką magazynową oraz magazynierami. Program umożliwia sprawną realizację dokumentów handlowych oraz magazynowych, które pochodzą z systemu ERP, poprzez ich przydzielanie do konkretnych operatorów. Ponadto użytkownik aplikacji ma dostęp do danych znajdujących się w bazie systemu ERP: magazyny, operatorzy, dokumenty handlowe, artykuły. Poprzez dostęp za pomocą przeglądarki internetowej użytkownik zarządza procesem inwentaryzacji i jednostkami logistycznymi oraz ma dostęp do rankingu pracowników.

Aplikacja Comarch WMS Zarządzanie, ściśle współpracuje z aplikacją Comarch WMS Magazynier, przeznaczoną dla pracowników działu logistyki i magazynierów, którzy przy wykorzystaniu urządzeń typu przenośny kolektor danych, mogą skutecznie realizować zlecone im zadania.

System Comarch WMS umożliwia:

 • Tworzenie struktury magazynowej z dowolnie zdefiniowanych obiektów,
 • Zarządzanie położeniami poprzez definiowanie adresów, wskazywanie ich wymiarów, nadawanie priorytetów, wskazywanie dozwolonych/zabronionych towarów do składowania na danym adresie,
 • Przypisywanie dyspozycji, jednostek logistycznych oraz pozycji towarowych magazynierom, które są realizowane w Comarch WMS Magazynier,
 • Obsługę nośników np. palet,
 • Obsługę wydruków etykiet: położeń, partii towarów, jednostek logistycznych,
 • Definiowanie normatywów oraz kontrolowanie stanów minimalnych na położeniach wraz z automatycznym ich uzupełnianiem do stanów minimalnych lub przesuwaniem po przekroczeniu stanów maksymalnych,
 • Określanie położeń domyślnych towarów,
 • Automatyczne przydzielanie dyspozycji do operatorów uwzględniając aktualne ich obciążenie pracą,
 • Weryfikowanie pracy magazynierów w rankingu pracowników,
 • Monitorowanie stanu realizowanych dyspozycji magazynowych,
 • Poprawę efektywności pracy magazynu,
 • Zarządzanie uprawnieniami pracowników wprost w interfejsie Comarch WMS Zarządzanie.
Opis okna startowego aplikacji Comarch WMS Zarządzanie
 • Start – menu główne,
 • Pracownicy – miejsce, w którym widnieją wszyscy magazynierzy (operatorzy posiadają uprawnienia do logowania w aplikacji Comarch WMS Magazynier) oraz statystyki dotyczące ich pracy,
 • Magazyny – lista magazynów z włączoną Obsługą WMS,
 • Normatywy – moduł dający możliwość zdefiniowania stanów minimalnych/maksymalnych dla zadanego położenia, jak również położenia domyślnego dla wybranego artykułu,
 • Dyspozycje – miejsce gdzie widoczne są wszystkie dyspozycje, które napłynęły do Comarch WMS, możliwość przypisywania dyspozycji do magazynierów,
 • Jednostki logistyczne – zawiera informacje na temat stworzonych jednostek logistycznych i możliwość ich powiązania z dyspozycjami (moduł domyślnie niewidoczny, wymaga włączenia w ustawieniach aplikacji Comarch WMS Zarządzanie),
 • Inwentaryzacja,
 • Ustawienia,
 • Raporty,
 • Wyloguj.

uz_rys16

Czy ten artykuł był pomocny?