Praca z aplikacją – informacje ogólne (wersja uproszczona)

Wersja ta została pozbawiona zawansowanych funkcji, które pozwalają na efektywne zarządzanie magazynem. Jest to wersja darmowa i nie wymaga dodatkowych licencji. Dostępna jest dla użytkowników, którzy zakupili licencje na produkt Comarch WMS Magazynier i mają uprawnienia do logowania do którejkolwiek z aplikacji Comarch WMS lub w przypadku, gdy użytkownik posiada licencję na Comarch WMS Magazynier oraz Zarządzanie, lecz nie posiada uprawnień zezwalających na logowanie się w aplikacji Zarządzanie.

Jej możliwości ograniczone są do:

  • Magazyny – możliwość podglądu zasobów magazynowych,
  • Inwentaryzacji – brak możliwości podglądu pozycji arkusza. Możliwość przekazywania arkusza do realizacji oraz możliwość zatwierdzania gotowych arkuszy,,
  • Ustawienia,
    • Ogólne,
    • Uprawnienia operatorów.

Funkcje te zostały opisane w dalszej części dokumentu. Również wygląd okna aplikacji Comarch WMS Zarządzanie został pozbawiony większości zakładek (Rys. poniżej)

obap_rys95

Czy ten artykuł był pomocny?