Komunikacja Comarch Translator z Comarch ERP Altum

image_print

Funkcja komunikacji Translatora z Comarch ERP Altum pozwala zlokalizować tłumaczone frazy w systemie, a tym samym uzyskać informacje o ich kontekście..

Uwaga
Komunikacja nie dotyczy aplikacji innych aplikacji Comarch, jest ona możliwa wyłącznie pomiędzy programem Comarch Translator a Comarch ERP Altum.

Aby korzystać z tej funkcji, należy uruchomić konfigurator systemu (plik NewAltumConfigurator znajdujący się w folderze głównym Comarch ERP Altum) i przejść na zakładkę Moduły. Komunikacja pomiędzy aplikacjami zostanie nawiązana po zaznaczeniu na tej zakładce biblioteki .dll o nazwie Comarch.B2.AltumTranslationCommunication.dll i zapisaniu zmian.

Ustawienia komunikacji Comarch Translator z Comarch ERP Altum

Komunikacja Comarch Translator z Comarch ERP Altum została obsłużona w aplikacji Comarch Translator za pomocą trzech przycisków dostępnych w głównym menu:

[Edytuj wskazany obiekt w Altum]

[Edytuj aktywną zakładkę w Altum]

[Filtruj do obecnie otwartej zakładki w Altum]

Opcje do komunikacji Comarch Translator z Comarch ERP Altum w menu głównym

Wszystkie opcje są aktywne w menu z poziomu listy zasobów. Opcja [Edytuj wskazany obiekt w Altum] jest dodatkowo dostępna z poziomu okna modyfikacji tłumaczonego pliku.

 

Czy ten artykuł był pomocny?