Menu główne programu

image_print

W menu aplikacji Comarch Translator znajdują się następujące przyciski:

PrzyciskOpis
[Ustawienia] - otwiera okno konfiguracji programu i umożliwia zmianę zdefiniowanych ustawień
[Zmień profil] – wywołuje okno z wyborem profilu tłumaczenia oraz panel do zarządzania profilami, w którym można tworzyć nowe profile oraz kopiować i usuwać profile istniejące
[Edytuj wskazany obiekt w Altum] – otwiera w aplikacji plik, który przechowuje nazwę kontrolki wskazanej w Comarch ERP Altum za pomocądedykowanego celownika
[Edytuj aktywną zakładkę w Altum] – uruchamia w aplikacji plik z zasobami zakładki, która jest aktualnie otwarta w Comarch ERP Altum (np. zasobami listy faktur sprzedaży; zasoby listy faktur sprzedaży zawierają nazwy jej kolumn oraz wszystkich parametrów na niej dostępnych)
[Filtruj do obecnie otwartej zakładki w Altum] – filtruje w aplikacji drzewo zasobów do plików zawierających te zasoby, które są widoczne w aktualnie otwartej w Comarch ERP Altum zakładce
[Kopiuj tłumaczenia z języka oryginalnego] – kopiuje frazy języka źródłowego do pustych rekordów (nieuzupełnionych tłumaczeniami) języka docelowego. Funkcja ta ma zastosowanie między innymi w przypadku częściowego tłumaczenia interfejsu aplikacji, kiedy nieprzetłumaczone jeszcze frazy mają być prezentowane np. w języku angielskim.
[Generuj pliki tłumaczeń] – generuje biblioteki z przetłumaczonymi zasobami i zaczytuje je do katalogu wskazanego w oknie konfiguracji
[Eksportuj] - eksportuje frazy do tłumaczenia z wybranego języka źródłowego na język docelowy. Zaznaczone zasoby zostaną wyeksportowane do arkusza programu Microsoft Excel zgodnie z językami wybranymi w polach języka źródłowego i języka docelowego.
[Importuj] – importuje przetłumaczone frazy dla języka ustawionego jako docelowy w aplikacji Comarch Translator

Po prawej stronie nad listą zasobów znajdują się dwie listy rozwijalne z wyborem języków, pomiędzy którymi dokonywane będzie tłumaczenie. Pierwszy z nich to język źródłowy, natomiast drugi to język docelowy, czyli ten, na który będzie wykonywane tłumaczenie. W przypadku wyboru jako język źródłowy języka innego niż oryginalny, w oknie tłumaczeń prezentowane będą 3 języki: oryginalny, źródłowy język wskazany jako podstawa do tłumaczenia oraz docelowy, czyli język, na który dokonywane będzie tłumaczenie.

W przypadku wskazania w ustawieniach aplikacji bazy konfiguracyjnej Comarch ERP Altum, na liście języków docelowych prezentowane będą języki wcześniej do niej dodane.

Listy języków

 

Czy ten artykuł był pomocny?