Okno wyników wyszukiwania

image_print

Wyszukiwanie fraz w plikach przeszukuje frazy we wszystkich plikach znajdujących się na liście zarówno dla języka domyślnego, źródłowego (gdy jest różny od domyślnego) oraz docelowego przy zaznaczonej opcji Znajdź frazę.

Wynik wyszukiwania frazy “Baza konfiguracyjna” w plikach

W górnej części okna wyszukiwania prezentowane są dane dotyczące ścieżki z nazwą tłumaczonego projektu oraz szczegółowymi namiarami na plik, w którym znajduje się uprzednio zaznaczona na liście fraza oraz nazwa jej właściwości.

Wskazówka
Właściwość frazy dostarcza dodatkowych i cennych dla tłumacza informacji o wyszukanej frazie, na przykład o jej rodzaju (kolumna, pole, pola wyboru, lista, okno itp.).

Poniżej nagłówka okna znajdują się opcje służące do zastępowania tekstów lub ich fragmentów w wyszukanych frazach.

Panel zastępowania fraz w wyszukanych plikach

W polu Zastąp należy wpisać frazę, która ma być zastąpiona przy pomocy frazy wpisanej w polu przy pomocy.

Podgląd język docelowy oraz Podgląd język źródłowy to pola tylko do odczytu, w których wyświetlany jest podgląd tłumaczenia oryginalnego uwzględniający wprowadzaną powyżej modyfikację dla wiersza aktualnie zaznaczonego w tabeli wyszukanych fraz.

Po prawej stronie panelu znajdują się następujące przyciski:

[Zastąp] – zatwierdza zmiany w aktualnie zaznaczonym w tabeli rekordzie i przechodzi do następnego wiersza

[Zastąp wszystkie] – zatwierdza zmiany we wszystkich wierszach i powraca do poprzedniego okna

[Poprzedni] – przechodzi do poprzedniego wiersza względem aktualnie zaznaczonego

[Następny] – przechodzi do następnego wiersza względem aktualnie zaznaczonego

Aby wybrać kolumny, w których mają być dokonane zmiany, należy wybrać odpowiednią opcję z menu rozwijanego po naciśnięciu przycisku strzałki znajdującego się obok przycisku [Zastąp] oraz [Zastąp wszystkie].

Menu opcji zastępowania

Dostępne opcje zastępowania fraz to:

  • Zastąp w języku źródłowym – wprowadza zmiany w kolumnie zawierającej frazy w języku źródłowym. Zmiany te zostaną dokonane tylko w przypadku, gdy opcja Modyfikacja źródłowego (znajdująca się
    w prawym dolnym rogu ekranu) jest aktywna. W przypadku gdy jako język źródłowy zostanie wybrany język oryginalny, opcja ta jest nieaktywna.
  • Zastąp w języku docelowym – wprowadza zmiany w kolumnie zawierającej frazy w języku docelowym
  • Zastąp tylko całe słowo – pozwala na zastąpienie we frazach tylko słów, które są identyczne
    z wyrazem wpisanym w polu Zastąp

W dolnej części okna znajduje się opcja wyszukiwania. Przy jej pomocy użytkownik może wyszukać określoną frazę w kolumnach języka oryginalnego, źródłowego (jeśli jest inny niż oryginalny) oraz docelowego. Z kolei znajdujący się obok przycisk [Wstecz] umożliwia powrót do poprzedniego okna.

Opcja wyszukiwania

 

Czy ten artykuł był pomocny?