Definiowanie rodzajów bonów

Spis treści

Rozpoczynając pracę z bonami użytkownik w pierwszej kolejności powinien zdefiniować rodzaj bonu o określonym typie (własny/zewnętrzny). Opcja dodawania rodzajów bonów dostępna jest w menu listy rodzajów bonów. Aby otworzyć listę, należy przejść do menu Konfiguracja → Handel i magazyn → Rodzaje bonów.

Po prawej stronie listy znajduje się formularz Szczegóły zawierający szczegółowe informacje o wybranym rodzaju bonu.

Rodzaje bonów

Aby zdefiniować nowy rodzaj bonu, należy wybrać przycisk [Dodaj] znajdujący nad listą rodzajów bonów i z listy rozwijanej wybrać typ bonu (własny/zewnętrzny).

Przycisk dodawania nowego rodzaju bonu

Po dodaniu do listy nowej pozycji użytkownik musi uzupełnić nagłówek formularza rodzaju bonu znajdujący się po prawej stronie widoku. Pola i parametry formularza rodzaju bonu różnią się w zależności od typu bonu.

Bon zewnętrzny

Aby zdefiniować rodzaj bonu o typie Zewnętrzny, należy obowiązkowo wprowadzić jego nazwę.

Ponadto w nagłówku formularza bonu zewnętrznego użytkownik ma do dyspozycji następujące parametry:

 • Aktywny – parametr decydujący o tym, czy bon ma być aktywny
 • Jednorazowy – parametr decydujący o tym, czy bon ma być wykorzystany w całości podczas jednej transakcji. W przypadku bonu zewnętrznego parametr ten jest domyślnie zaznaczony i nie można go odznaczyć.
 • Zwrot reszty – parametr decydujący o tym, czy należy wydawać klientowi resztę w przypadku płatności bonem za zakupy o wartości niższej niż wartość bonu
Nagłówek formularza bonu typu Zewnętrzny

Bon własny

Aby zdefiniować rodzaj bonu o typie Własny, obowiązkowo, oprócz nazwy, należy wskazać także Schemat numeracji (Konfigurator). Można wybrać go ze schematów numeracji wcześniej zdefiniowanych przez użytkownika lub utworzyć nowy.

Dla bonu własnego użytkownik może wprowadzić także:

 • Serię – numer początkowy identyfikujący rodzaj bonu
 • Kwotę początkową
 • Termin ważności

Wskazówka
Z polem Termin ważności powiązany jest parametr Od aktywacji. Zaznaczenie parametru spowoduje, że termin ważności bonu będzie liczony od daty jego aktywacji. Jeśli parametr pozostanie niezaznaczony, termin ważności bonu będzie liczony od daty jego wygenerowania.

Pozostałe parametry znajdujące się w Szczegółach bonu własnego to:

 • Program lojalnościowyparametr decydujący o tym, czy definiowany rodzaj bonu może być wskazany jako identyfikator klienta w programie lojalnościowym. (Informacje na temat powiązania bonu z kontrahentem w programie lojalnościowym znajdują się w artykule Powiązanie bonu z kontrahentem.)
 • Jednorazowy – parametr ten może być dowolnie zaznaczany/odznaczany przez użytkownika, pełni on taką samą funkcję jak w przypadku bonu zewnętrznego
 • Zwrot reszty parametr pojawia się na formularzu po zaznaczeniu parametru Jednorazowy, pełni on taką samą funkcję jak w przypadku bonu zewnętrznego
 • Wielokrotnie uzupełniany – parametr widoczny na formularzu tylko w przypadku braku aktywacji parametru Jednorazowy. Zaznaczenie tego parametru daje możliwość późniejszego, wielokrotnego uzupełniania bonu na dowolną kwotę.
 • Artykuł – pole nieaktywne, zostaje automatycznie uzupełnione w momencie dodania powiązania bonu z artykułem

Uwaga
Po zdefiniowaniu rodzaju bonu można dodać go do systemu jako artykuł tylko raz.

Nagłówek formularza bonu typu Własny

 

Czy ten artykuł był pomocny?