Filtrowanie do zasobów okna otwartego w Comarch ERP Altum

Funkcja [Filtruj do obecnie otwartej zakładki w Altum] wymaga wcześniejszej konfiguracji komunikacji między aplikacją Comarch Translator i Comarch ERP Altum. Opcja ta dostępna jest w menu pod ikoną . Funkcja umożliwia wyfiltrowanie w Translatorze drzewa zasobów do plików, w których zawarte są zasoby aktualnie otwartego w Comarch ERP Altum okna.

Uwaga
Filtrowanie zasobów przy użyciu tej funkcji dotyczy wszystkich zakładek okna otwartego w Comarch ERP Altum.

Aby użyć tej funkcji należy w Comarch ERP Altum otworzyć określone okno, a następnie wybrać w Translatorze przycisk [Filtruj do obecnie otwartej zakładki w Altum].

Użycie opcji filtruj do obecnie otwartej zakładki w Altum
Wyszukanie plików z wszystkimi zasobami zakładki otwartej w Comarch ERP Altum

W powyższym przykładzie drzewo zasobów zostało wyfiltrowane do listy plików zawierających zasoby znajdujące się we wszystkich zakładkach karty kontrahenta.

Czy ten artykuł był pomocny?