Historia

Funkcjonalność Historia umożliwia zapamiętywanie informacji dotyczących zmian wprowadzanych do systemu przez użytkownika, np. zatwierdzania, księgowania dokumentów, dodawania i edytowania obiektów itp.

Konfiguracja historii

Konfiguracja historii

Konfiguracja historii zmian dostępna jest w menu Konfiguracja → Historia → Konfiguracja. Lista Konfiguracja historii składa się z kolumn:

 • Nazwa obiektu – typ obiektu, dla którego możliwe jest zarządzanie historią zmian
 • Aktywny – parametr oznaczający, czy zmiany dla danego obiektu będą zapamiętywane
 • Historia przyrostowo – zaznaczenie parametru powoduje, że zmiany dotyczące obiektu zapamiętywane są przyrostowo. Jeśli parametr jest odznaczony, zapamiętywane są wyłącznie podstawowe akcje, np. dodanie, zatwierdzenie, usunięcie dokumentu.

Informacje zapamiętywane po zaznaczeniu parametru Historia przyrostowo:

 • Dodanie
 • Zapisanie zmian
 • Automatyczny zapis modyfikacji
 • Zatwierdzenie
 • Zatwierdzenie ilości
 • Usuwanie
 • Anulowanie
 • Rozliczenie
 • Predekretacja
 • Księgowanie schematem
 • Księgowanie ręczne
 • Wydruk
 • Dodanie/import (np. konta księgowego)
 • Otwarcie
 • Zamknięcie
 • Złożenie dokumentu
 • Eksport ECOD
 • Fiskalizacja
 • Dodanie/modyfikacja/usunięcie atrybutu
 • Dodanie/modyfikacja/zatwierdzenie opisu analitycznego
 • Dodanie/modyfikacja/usunięcie załącznika
 • Dodanie/modyfikacja/usunięcie kosztu dodatkowego
 • Aktywacja/dezaktywacja cennika
 • Dodanie/modyfikacja/usunięcie cen poszczególnych elementów cennika

Historia zmian

Okno historii zmian obiektu Paragon

Aby otworzyć historię zmian danego obiektu, należy zaznaczyć odpowiednią pozycję w Konfiguracji historii, a następnie dwukrotnie na nią kliknąć lub wybrać przycisk [Historia zmian] z menu głównego. Wówczas wyświetli się lista wszystkich zapisanych zmian dokonanych na obiekcie, z których każda oznaczona jest odpowiednim identyfikatorem tekstowym. Dwukrotne kliknięcie na pozycję lub kliknięcie na znajdującą się obok niej strzałkę powoduje wyświetlenie następujących szczegółów wprowadzonej zmiany:

 • Identyfikator – identyfikator numeryczny zmiany
 • Identyfikator tekstowy – identyfikator obiektu, którego dotyczyła zmiana
 • Nazwa operacji – rodzaj wprowadzonej zmiany
 • Nazwa użytkownika – użytkownik, który wprowadził zmianę
 • Data operacji – data wprowadzenia zmiany
 • Nazwa obiektu –typ obiektu, którego dotyczy zmiana
 • Opis – dodatkowe informacje dotyczące dokonanej zmiany

Dodatkowo na formularzu każdego obiektu (np. dokumentów, artykułów, kontrahentów itp.) znajduje się zakładka Historia zmian zawierająca historię operacji, w których dany obiekt brał udział.

Filtrowanie

Filtr historii

Historia zmian posiada domyślny filtr umożliwiający filtrowanie listy według określonego przedziału czasu i nazwy użytkownika. Parametr Tylko istniejące jest domyślnie zaznaczony, jego odznaczenie powoduje, że na liście wyświetlane są również zmiany dotyczące obiektu usuniętego z systemu.

Funkcja Identyfikator tekstowy znajdująca się nad historią zmian pozwala na dostosowanie filtru przez użytkownika.

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?