Import i eksport tłumaczeń pomiędzy różnymi wersjami Comarch ERP Altum

W przypadku migracji Comarch ERP Altum do wyższych wersji, konieczna jest aktualizacja oraz przeniesienie do wyższej wersji tłumaczeń wygenerowanych w Comarch Translator. Poniższy przykład zawiera instrukcję dotyczącą przenoszenia tłumaczeń pomiędzy wersjami.

Przykład
Użytkownik wprowadził tłumaczenia dla zasobów resx. w wersji 200X, : Program Comarch ERP Altum został następnie zmigrowany do wersji 200X+1. Aby przenieść wygenerowane w poprzedniej wersji tłumaczenia do nowej wersji, należy wykonać następujące kroki:

1. W Transatorze, w którym wprowadzono tłumaczenia dla zasobów resx. 200X należy wybrać opcję [Eksportuj], wskazać ścieżki na drzewie zasobów i zatwierdzić przyciskiem [OK]. Zostanie wyświetlone okno, w którym należy zapisać wyeksportowane zasoby do arkusza Excel. Utworzony plik wygląda następująco:

Tłumaczenia wyeksportowane do arkusza kalkulacyjnego

W arkuszu Tłumaczenia prezentowane są frazy języka źródłowego oraz wprowadzone przez użytkownika tłumaczenia.

2. W aplikacji Comarch Translator należy wczytać całą paczkę zasobów dla Comarch ERP Altum w wersji 200X+1. Przed wgraniem zasobów należy pamiętać o zmianie ustawień repozytorium i pliku mapującego w oknie konfiguracji na zakładce Ustawienia oraz na zakładce Generowanie

3. Następnie za pomocą opcji [Importuj] należy wczytać wygenerowany wcześniej plik Excel z tłumaczeniami wprowadzonymi w wersji 200X Comarch ERP Altum:

Importowanie zasobów w Translatorze

W Translatorze, do którego pobrano już zasoby wyższej wersji tj. 200X+1, w ramach importu do kolumny „Tłumaczenie na: American”, system przeniósł tłumaczenia utworzone w wersji resx. 200X. W przypadku nowych wierszy/zasobów, które zostały wprowadzone do wersji 200X+1, kolumna „Tłumaczenie na: American” będzie pusta. Należy w niej wprowadzić tłumaczenia.

Uwaga
Zalecane jest, aby pierwsze przeniesienie tłumaczeń wykonać na bazach testowych oraz na skopiowanych plikach z tłumaczeniami, aby zapobiec ewentualnej utracie tłumaczeń.

 

Czy ten artykuł był pomocny?