Import i eksport ustawień interfejsu

Poniższy artykuł prezentuje dwa sposoby importu i eksportu modyfikacji interfejsowych dostępne w systemie Comarch ERP Altum. Dzięki tej funkcji można w łatwy sposób przenosić ustawienia między wieloma bazami firmowymi systemu.

Pierwszy sposób umożliwia eksport wszystkich zmian w interfejsie, jakie zostały zachowane w bazie. Do pliku zostają zapisane informacje o:

  • operatorach/grupach operatorów, dla których zmiany zostały wykonane
  • miejscu zmian
  • zmienionych elementach

Eksport zapisuje wszystkie zmiany do pliku *.la. Podczas importu danych z pliku do bazy firmowej wszystkie zmiany zostają wgrane dla operatorów/grup operatorów, którzy/które odpowiadają danym z pliku. Jeśli któryś z operatorów lub grup nie jest dodany do bazy firmowej, a znajduje się w pliku, dane z pliku nie zostają wgrane.

Narzędzie do importu/eksportu znajduje się w menu System -> Konfiguracja -> Formularze.

Import/eksport modyfikacji interfejsu dla całej bazy firmowej

Drugi sposób to import i eksport dla wybranych operatorów lub grup operatorów. Mechanizm importu i eksportu jest ten sam. Funkcja importu i eksportu dla operatorów lub grup operatorów zlokalizowana jest na wstążkach tychże obiektów.

Przyciski importu i eksportu ustawień interfejsowych dla operatorów i grup operatorów

Czy ten artykuł był pomocny?