Konfiguracja i instalacja Menadżera Kluczy

Instalację Menadżera Kluczy wykonuje się na serwerze, na którym zainstalowany jest SQL, na profilu głównym Comarch ERP Auto Update.

Okno Konfiguracji Comarch ERP Auto Update z zaznaczonym produktem Comarch ERP Menadżer Kluczy

Po dodaniu produktu i komponentu Comarch ERP Menadżer Kluczy należy dokonać jego konfiguracji. Po przejściu do konfiguracji komponentu należy uzupełnić poniższe pola:

  • Lokalną nazwę instancji serwera bazy danych, na których komponent ma zostać zainstalowany wraz z danymi do logowania na konto użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi,
  • Id klienta, PIN i numer klucza licencyjnego,
  • Opcjonalnie adres e-mail dla powiadomień w przypadku utraty połączenia z serwerem Comarch.
Okno konfiguracji Menadżera Kluczy

W ramach instalacji wykonywane są następujące czynności:

  • Instalacja sterowników klucza HASP
  • Konfiguracja serwera bazy danych
  • Dodanie wyjątku do zapory sieciowej w celu umożliwienia pracy sieciowej
  • Instalacja usługi Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP (ComarchML)
  • Instalacja aplikacji monitora Menadżera Kluczy

Czy ten artykuł był pomocny?