Konfiguracja profilu dodatkowego

Wszystkie zdefiniowane profile są widoczne z poziomu Konfiguracja –> Profile. W celu dodania nowego profilu należy wybrać przycisk [Dodaj] i uzupełnić parametry:

  • Nazwa profilu
  • Kod profilu – może składać się maksymalnie z 5 znaków i musi być unikalny
  • Id klienta/kod Agenta – Id Klienta dostarczone przez firmę Comarch w przypadku agenta głównego lub Kod Agenta dodany wcześniej do agenta nadrzędnego w przypadku agenta podrzędnego,
  • Katalog instalacyjny – katalog, w którym będą instalowane komponenty w ramach tworzonego profilu. Każdy profil musi mieć zdefiniowany osobny katalog instalacyjny.
  • Domyślny język profilu – wybór języka z predefiniowanej listy
  • Port bazowy – określa port, który wraz z kolejnymi 99 portami zostanie zarezerwowany dla danego profilu. Jest on określany tylko dla agentów głównych. Dla pozostałych agentów ten sam zakres portów będzie rezerwowany przy pierwszym połączeniu z agentem głównym. Pole dostępne do edycji po zaznaczeniu parametru Połącz z serwerem Comarch.

Dodatkowo w sekcji Połączenie należy określić, czy definiowany profil ma się łączyć do serwera Comarch, czy ma być połączony jako agent podrzędny do innego agenta. Należy również określić port komunikacji.

Okno dodawania nowego profilu

 

Czy ten artykuł był pomocny?