Księgowanie schematem księgowym

W zależności od poprawności użytego do księgowania schematu  księgowanie może zakończyć się sukcesem lub niepowodzeniem.

Uwaga
W przypadku wyboru schematu księgowego, na którym wskazano konto, do którego dany użytkownik nie ma dostępu, predekretacja/księgowanie nie zostanie wykonane. Użytkownik ma możliwość edycji takiego schematu księgowego.

Księgowanie dokumentu poprawnym schematem

W celu zaksięgowania dokumentu schematem księgowym należy:

 • Zaznaczyć dokument na liście
 • Wybrać przycisk [Zaksięguj] z grupy przycisków Księgowanie
 • W przypadku, gdy dla danego typu dokumentu zdefiniowanych jest więcej niż jeden schemat księgowy, zostanie otwarte okno wyboru schematu i daty księgowania. W oknie zaznaczone są dwa parametry:
 • Użyj daty schematu – odznaczenie parametru umożliwia wybór innej daty księgowania niż na schemacie domyślnym
 • Użyj domyślnego schematu – odznaczenie parametru umożliwia wybór innego schematu księgowania przypisanego do danego typu dokumentu
 • Po wskazaniu daty i schematu, należy wybrać przycisk [Zaksięguj]
 • Jeżeli zastosowany schemat był poprawny, dokument zostanie zaksięgowany, a wygenerowany zapis księgowy będzie widoczny na liście zapisów księgowych ze statusem W buforze (menu KsięgowośćDziennik)
Podgląd procesu księgowania – zakończone powodzeniem

Księgowanie dokumentu niepoprawnym schematem

W celu zaksięgowania dokumentu schematem księgowym należy:

 • Zaznaczyć dokument na liście
 • Wybrać przycisk [Zaksięguj] z grupy przycisków Księgowanie
 • W przypadku, gdy dla danego typu dokumentu zdefiniowanych jest więcej niż jeden schemat księgowy, zostanie otwarte okno wyboru schematu i daty księgowania
 • Wybrać przycisk [Zaksięguj]
 • Jeżeli użyty schemat był niepoprawny, księgowanie dokumentu kończy się niepowodzeniem. W oknie z logiem zostanie wyświetlony stosowny komunikat, np. „Wygenerowany zapis księgowy nie bilansuje się. Księgowanie dokumentu zakończone niepowodzeniem”.
 • W takim przypadku należy zmienić schemat księgowy na poprawny i powtórzyć księgowanie
Podgląd procesu księgowania – zakończone niepowodzeniem

Księgowanie dokumentu z ostrzeżeniem

Podczas predekretacji lub księgowania schematem księgowym z zaznaczonym parametrem Załóż konto i wpisanym numerem konta, który jest niezgodny z przypisanym do niego schematem numeracji, system wyświetli w oknie loga odpowiedni komunikat i w zależności od ustawionej kontroli numeracji kont, księgowanie dokumentu będzie kontynuowane lub zostanie zablokowane.

Log z ostrzeżeniem podczas księgowania z zakładaniem konta niespełniającego warunków schematu numeracji

Czy ten artykuł był pomocny?