Lista magazynów

Lista przechowuje informacje o miejscach składowania towaru.

Aby otworzyć listę magazynów, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Magazyny]. Jest ona dostępna również w menu Magazyn w grupie przycisków Zasoby.

Menu listy magazynów zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/edytowanie/usuwanie magazynów oraz funkcje związane z wydrukami.

Menu listy magazynów 

Lista magazynów składa się z kolumn:

  • Symbol
  • Nazwa
  • Firma – nazwa firmy, do której należy magazyn
  • Obsługa WMSparametr decydujący o tym, czy magazyn ma być obsługiwany w WMS
  • Aktywny – parametr decydujący o tym, czy magazyn może być używany w innych miejscach systemu

Kolumny domyślnie ukryte:

  • Adres
  • Kontrahentkolumna dotycząca magazynów konsygnacyjnych, dla których można wskazać kontrahenta (dostawcę lub odbiorcę w zależności od rodzaju magazynu konsygnacyjnego)
  • Rodzajkolumna dotycząca magazynów konsygnacyjnych, dla których można wybrać jeden z następujących rodzajów: Własny lub Odbiorcy
  • Typdostępne są następujące typy magazynów: Lokalny, Odległy, Konsygnacyjny
Uwaga
Symbole magazynów muszą być unikalne, jednak ich nazwy mogą się powtarzać.
Lista magazynów

 

Czy ten artykuł był pomocny?