Lista osób kontaktowych

Lista osób kontaktowych zawiera informacje o osobach kontaktowych w firmie, które mogą być przypisywane do poszczególnych kontrahentów. Aby otworzyć listę osób kontaktowych, należy przejść do menu Główne i z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Osoby kontaktowe].

Menu listy osób kontaktowych zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie nowych pozycji oraz ich edycję, a także menu wydruków. Po zaznaczeniu pozycji na liście w menu pojawiają się również opcje związane z generowaniem kwestionariuszy.

Menu listy osób kontaktowych

Lista osób kontaktowych składa się z następujących kolumn:

  • Kod
  • Imię
  • Nazwisko
  • Powiązanie z kontrahentem – stanowisko/relacja rodzinna w zależności od statusu kontrahenta
  • Opiekunkontrahent lub pracownik powiązany z osobą kontaktową
  • Przypisani kontrahenci – parametr informujący o tym, czy do osoby kontaktowej są przypisani kontrahenci
  • Aktywna zaznaczenie parametru powoduje, że osoba kontaktowa może być używana w systemie
  • WWW (domyślnie ukryta) – strona WWW osoby kontaktowej
Lista osób kontaktowych

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?