Lista pracowników

Lista pracowników zawiera informacje o poszczególnych pracownikach firmy. Dane zapisanych pracowników są wykorzystywane przy ustalaniu uprawnień do wybranych funkcji oraz na różnych elementach systemu np. pracownik może zostać ustawiony jako opiekun dla danego kontrahenta (zakładka CRM na formularzu edycji kontrahenta).

Aby otworzyć listę pracowników, należy przejść do menu Główne, a następnie z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Pracownicy].

Lista pracowników

Menu listy pracowników zawiera standardowe przyciski pozwalające dodawanie/edycję/usuwanie pracowników, menu wydruków oraz przyciski umożliwiające generowanie kwestionariuszy. Grupa przycisków Operatorzy zewnętrzni zawiera przycisk [Generuj], który umożliwia automatyczne utworzenie operatorów zewnętrznych powiązanych ze wskazanymi pracownikami.

Menu listy pracowników

Lista pracowników składa się z kolumn:

  • Kod
  • Imię
  • Nazwisko
  • PESEL
  • NIP
  • Aktywny – parametr informujący o tym, czy dany pracownik może być wykorzystywany w innych miejscach systemu

Czy ten artykuł był pomocny?