Lista punktów odbioru

Punkty odbioru to obiekty będące miejscami dostawy i odbioru przez klienta zamówionego towaru. Punkty odbioru są związane z obsługą zamówień sprzedaży, która rozpoczyna się w systemie, natomiast kończy się wydaniem towaru w systemie Comarch Retail POS. Punkt odbioru może być zdefiniowany za pomocą danych kontrahenta, magazynu lub centrum.

Aby otworzyć listę punktów odbioru, należy przejść do menu Główne, a następnie z grupy przycisków Listy słowników wybrać przycisk [Punkty odbioru].

Lista punktów odbioru

Menu listy punktów odbioru zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/edycję/usuwanie punktów odbioru.

Menu listy punktów odbioru 

Lista punktów odbioru składa się z kolumn:

  • Kod
  • Nazwa punktu
  • Adres
  • Telefon
  • E-mail
  • Numer NIP
  • Nazwa obiektu
  • Typ obiektu – typ obiektu wybierany podczas definiowania punktu odbioru, możliwe wartości to Kontrahent, Magazyn i Centrum
  • Potwierdzenia – zaznaczenie parametru powoduje, że przy złożeniu zamówienia z odbiorem w punkcie odbioru, na adres e-mail punktu wysyłane jest potwierdzenie
  • Aktywny – zaznaczenie parametru powoduje, że punkt odbioru może być wykorzystywany w systemie

 

Czy ten artykuł był pomocny?