Obowiązkowe pola dla pliku JPK_KR (Księgi rachunkowe)

W przypadku generowania pliku JPK_KR wymagane jest uzupełnienie pola Opis na zapisie księgowym. Wprowadzając ręcznie zapis księgowy z poziomu Księgowość Dzienniki, obligatoryjne pole Opis dostępne jest z poziomu każdej z zakładek dokumentu PK.

Opis na zapisie księgowym

W systemie Comarch ERP Altum zalecane jest księgowanie dokumentów za pomocą schematów księgowych, na których użytkownik może wskazać, co powinno znaleźć się w polu Opis.

Pole Opis na schemacie księgowym

Wymagane jest także, aby w systemie znajdował się co najmniej jeden dokument PK z co najmniej jednym dekretem w zadanym okresie. Jednocześnie w tym samym zakresie czasowym, na Zestawieniu obrotów i sald powinna się znaleźć co najmniej jedna niezerowa wartość.

W przypadku not memoriałowych, przy wprowadzaniu tych dokumentów, należy uzupełnić pole Opis, które podczas księgowania zostanie przeniesione na zapis księgowy.

Pole Opis na dokumencie nota memoriałowa

W przypadku zapisów księgowych użytkownik musi wskazać w pliku JPK_KR Rodzaj dowodu np. faktura, dokument magazynowy, wyciąg bankowy, raport kasowy itd. W tym celu w wersji 2016.5 dodano nowy słownik, który może zostać wskazany na zapisie księgowym. W systemie przewidziano następujące rodzaje dowodu księgowego i zastosowano odpowiednie mapowanie podczas księgowania:

 • Faktura
 • Dokument magazynowy
 • PK
 • Dokument magazynowy
 • Wyciąg bankowy
 • Raport kasowy
 • Różnica kursowa
 • Dokument windykacyjny
 • Kompensata
 • Raport okresowy z kasy fiskalnej
 • Zamknięcie kont
 • Przeksięgowanie techniczne

Po konwersji do wersji 2016.5 następuje przypisanie Rodzaju dowodu na podstawie typu dokumentu, który jest księgowany. Należy zweryfikować ustawione wartości i ewentualnie je skorygować.

W wersji 2016.5.5 zarówno w konwersji, jak i podczas księgowania dokumentów został przyjęty następujący sposób mapowania danych:

 • Księgowanie ręczne zapisów księgowych – PK
 • Księgowanie dokumentów handlowych sprzedaży i zakupu – Faktura
 • Księgowanie dokumentów magazynowych przyjęć i wydań – Dokument magazynowy
 • Księgowanie operacji w raporcie kasowym – Raport kasowy
 • Księgowanie operacji w raporcie bakowym – Wyciąg bankowy
 • Księgowanie dokumentów różnic kursowych – Różnica kursowa
 • Księgowanie monitów, wezwań i not – Dokument windykacyjny
 • Księgowanie kompensat – Kompensata
 • Dla innych księgowań: not memoriałowych, księgowań okresowych – przeksięgowanie techniczne

 

Czy ten artykuł był pomocny?