Obowiązkowe pola dla pliku JPK_VAT (Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT)

Dla faktur zakupu i sprzedaży w rejestrach VAT obowiązkowo należy wypełnić pole Miasto w adresie kontrahenta.

W przypadku faktur zakupu obowiązkowo należy uzupełnić nip kontrahenta. W przeciwnym razie plik JPK nie przejdzie poprawnej walidacji. Natomiast dla faktur sprzedaży, na których kontrahent nie posiada NIPu, system automatycznie przenosi słowo <Brak> do pliku JPK_VAT. Dla kontrahenta o typie pozaunijny, w przypadku którego na fakturze nie został uzupełniony numer identyfikacji podatkowej, do pliku JPK_VAT automatycznie wstawiana jest wartość <Brak>.

Jeśli na fakturach, dla kontrahenta został uzupełniony wyłącznie numer pesel, (pole z NIPem jest puste), numer ten jest przenoszony do pliku JPK_VAT do pola: Nr Kontrahenta (dla faktur sprzedaży) oraz Nr Dostawcy (dla faktur zakupu).

Uwaga
W przypadku FSV wygenerowanych na podstawie dokumentów ZSD, w systemie dla takich faktur zostaje przypisany kontrahent Nieokreślony, w przypadku którego nie ma możliwości wprowadzenia danych dotyczących adresu. Dlatego też, od wersji 2017.1 dla FSV powstałych z dokumentów ZSD, system automatycznie przenosi do pliku JPK_VAT do pola Miasto wartość <Brak>. Zastosowane rozwiązanie pozwala na wykonanie prawidłowej walidacji plików przed ich wysłaniem.

 

Czy ten artykuł był pomocny?