Prekonfiguracja Comarch ERP Auto Update

Podczas pierwszego uruchomienia Comarch ERP Auto Update pojawi się okno wyboru języka interfejsu. Użytkownik ma możliwość wybrania języka aplikacji na czas trwania danej sesji programu lub zapamiętania wyboru na stałe, za pomocą parametru Zapamiętaj wybór. Do wyboru jest 5 wspieranych języków: polski, angielski, niemiecki, francuski i hiszpański (domyślnie podpowiadany jest język systemu operacyjnego).

Wybór języka

W przypadku konfiguracji wstępnej:

  • Agenta głównego – należy pozostawić zaznaczony parametr Podłącz tego agenta do serwera Comarch oraz podać ID klienta (dostarczone przez Comarch)
Okno prekonfiguracji agenta głównego
  • Agenta podrzędnego – należy odznaczyć parametr Podłącz tego agenta do serwera Comarch oraz podać Kod agenta, który został wcześniej dodany do struktury agentów w agencie głównym. Dodatkowo należy podać adres IP agenta nadrzędnego oraz port.
Okno prekonfiguracji agenta podrzędnego

Zakończenie konfiguracji wstępnej otworzy okno aplikacji Comarch ERP Auto Update i nastąpi próba połączenia z serwerem Comarch.

W przypadku, gdy agent nie połączy się prawidłowo z agentem nadrzędnym, próba połączenia spowoduje pojawienie się komunikatu: „Agent nie zarejestrował się u agenta nadrzędnego. Agent nie posiada wymaganych uprawnień. Należy je nadać u agenta nadrzędnego.”. Może to oznaczać, że:

  • wpisane Id klienta jest nieprawidłowe,
  • kod agenta nie został dodany do agenta nadrzędnego lub został usunięty,
  • wpisany adres/nazwa komputera nadrzędnego jest niepoprawny.

Połączenie z agentem nadrzędnym może być również blokowane przez zaporę systemową/program antywirusowy.

Czy ten artykuł był pomocny?