Rozliczenia z bankiem na podstawie wyciągu w formie papierowej

W celu wykonania rozliczenia wyciągu otrzymanego np. w formie papierowej z zapisami księgowymi należy wybrać z poziomu menu Księgowość przycisk [Rozliczenia z bankiem], a następnie w sekcji Ogólne formularza wskazać rejestr bankowy oraz okres, za który nastąpi rozliczenie. W sekcji Saldo należy uzupełnić pole Zamknięcia, a w przypadku pierwszego rozliczenia w danym rejestrze również Otwarcia.

Wyświetlona zostanie lista zapisów księgowych wprowadzonych na konto powiązane z wybranym rejestrem bankowym we wskazanym okresie.

Formularz rozliczeń z bankiem

Jeżeli dane z wyciągu bankowego są zgodne z zapisami księgowymi prezentowanymi w sekcji Zapisy księgowe, użytkownik powinien zaznaczyć zapis i wybrać przycisk [Uzgodnij]. W wyniku dokonania uzgodnienia zapis zmieni kolor.

W przypadku pomyłki, uzgodnienie może zostać wycofane. W tym celu należy zaznaczyć uzgodniony zapis i wybrać przycisk [Cofnij].

Uwaga
Nie można odksięgować operacji kasowo – bankowej, która została uzgodniona. Najpierw należy wycofać uzgodnienie.
Lista uzgodnionych zapisów księgowych

W celu ułatwienia procesu uzgadniania zapisów w sekcji Opcje dostępne są parametry:

  • Nieuzgodnione – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla nieuzgodnione zapisy. Jeśli jest odznaczony, takie zapisy są ukrywane.
  • Uzgodnione – jeżeli parametr jest zaznaczony, system wyświetla uzgodnione zapisy. Jeśli jest odznaczony, takie zapisy są ukrywane.

W sekcji Dodatkowe można zaksięgować różnicę pomiędzy saldem otwarcia a zamknięcia, prowizje bankowe i odsetki należne.

Czy ten artykuł był pomocny?