Usuwanie rozrachunku

Jeżeli zapisy księgowe zostały nieprawidłowo skojarzone, można wycofać rozrachunek. Wystarczy ustawić się na zapisie rozliczającym i wybrać przycisk [Usuń].

Usunięcia rozrachunku można dokonać ręcznie z poziomu:

  • Listy Rozrachunki
  • Zakładki Rozrachunki Wn/Rozrachunki Ma dekretu księgowego

Podczas usuwania rozrachunku z poziomu listy Rozrachunki bądź zakładki Rozrachunki dekretu księgowego, następuje automatyczne usunięcie powiązania pomiędzy dokumentami źródłowymi skojarzonych dekretów (rozliczenia lub kompensaty). Dotyczy to dekretów, które powstały w wyniku księgowania płatności dokumentów, odpowiednio skonstruowanym schematem księgowym.

Uwaga
Nie jest możliwe usunięcie rozliczenia/kompensaty dokumentów, których dekrety są ze sobą rozrachowane. Konieczne jest usunięcie rozrachunku, któremu towarzyszyć będzie usunięcie rozliczenia.

 

Usunięcie rozrachunku może również nastąpić w sposób automatyczny – podczas usunięcia zapisu księgowego, którego dekret uczestniczy w rozrachunku. W takiej sytuacji w zależności od decyzji użytkownika (akceptacji bądź negacji pojawiającego się komunikatu), dokumenty źródłowe mogą pozostać w dalszym ciągu rozliczone/skompensowane bądź powiązanie może zostać usunięte.

Usunięcie rozrachunku jest operacją dostępną dla dekretów niezatwierdzonych i zatwierdzonych.

Usuwanie rozrachunków na dekrecie stornowanym

W przypadku storna dekretu księgowego, który został rozrachowany z innym dekretem księgowym, rozrachunki są usuwane dopiero w momencie zatwierdzenia dekretu stornującego. Po zatwierdzeniu, pierwotne powiązania są usuwane i dochodzi do automatycznego rozrachowania dekretu stornującego z dekretem stornowanym.

Czy ten artykuł był pomocny?