Business Process Management

Proces Weryfikacja statusu VAT dla wskazanych kontrahentów

W nowej wersji procesu umożliwiono weryfikację statusu VAT jedynie dla wybranych kontrahentów, a nie jak dotychczas, tylko dla całej grupy. W tym celu do procesu dodany został parametr Id kontrahentów, który należy uzupełnić wybierając kontrahentów z listy przed uruchomieniem procesu. Pozostawienie domyślnej wartości spowoduje weryfikację statusu dla całej grupy.

Widok parametrów procesu z poziomu Altum
Widok parametrów procesu z poziomu Altum

Proces Weryfikacja rachunku bankowego dla wskazanych kontrahentów

W procesie do weryfikacji rachunku bankowego zostały poczynione analogiczne zmiany jak w procesie do weryfikacji statusu VAT. W parametrach umożliwione zostało wskazanie także konkretnych kontrahentów zamiast całej grupy.

Widok parametrów procesu z poziomu Altum
Widok parametrów procesu z poziomu Altum

Czy ten artykuł był pomocny?