Eksport danych osobowych

Administrator danych osobowych jest zobowiązany udzielić dostępu do przetwarzanych danych osobie, której one dotyczą, jeśli zgłosi ona takie żądanie. W tym celu, jest możliwość wyeksportowania tych danych w formie pliku XML oraz wydruku.

Eksport danych osobowych, który dostępny jest z poziomu menu CRM -> Eksport dotyczy:

  • kontrahentów
  • pracowników
  • osób kontaktowych

Po wybraniu obiektu do eksportu, prezentowane jest okno eksportu danych.

Eksport danych

Uwzględniane atrybuty – lista wielokrotnego wyboru, zawierająca nazwy wszystkich przypisanych do danego obiektu atrybutów. Domyślnie wszystkie atrybuty pozostają odznaczone.

Generuj XML – wybranie przycisku spowoduje wygenerowanie pliku XML, który zostanie zapisany w miejscu wskazanym przez użytkownika.

Drukuj – wybranie przycisku spowoduje utworzenie wydruku pliku w trybie do podglądu na ekranie.

Wydruk danych osobowych kontrahenta Comarch

 

Czy ten artykuł był pomocny?