Instalacja tłumaczeń z poziomu Comarch ERP Auto Update

Aby uruchomić aplikację Comarch ERP Altum w nowej wersji językowej, dodane za pomocą programu Comarch Translator tłumaczenia można zainstalować do aplikacji z wykorzystaniem narzędzia Comarch ERP Auto Update.

Uwaga
Inna metoda instalacji tłumaczeń, obsługiwana wyłącznie za pomocą aplikacji Comarch Translator, opisana jest w artykule Generowanie plików tłumaczeń.

W przypadku pracy z systemem w strukturze rozproszonej, np. w integracji z Comarch Retail POS, zalecane jest wygenerowanie bibliotek (plików z uzupełnionymi tłumaczeniami) po zakończeniu procesu tłumaczenia, a następnie wgranie ich za pomocą funkcji instalacji języka w Comarch ERP Auto Update. W celu dodania tłumaczeń z poziomu Comarch ERP Auto Update, należy wcześniej zainstalować program Kreator dodatków.

Aby zainstalować tłumaczenia za pomocą Comarch ERP Auto Update, w drugim etapie tworzenia dodatków należy wybrać jedną z dostępnych akcji: Altum – instalacja języka lub POS – instalacja języka. Akcja ta polega na kopiowaniu bibliotek z wygenerowanymi tłumaczeniami (pliki resource.dll) do odpowiednich katalogów w głównym katalogu instalacyjnym systemu Comarch ERP Altum lub Comarch Retail POS. Taki sposób instalacji tłumaczeń nie wymaga wcześniejszego dodawania języka do menadżera baz w Comarch ERP Altum. Po zainstalowaniu tłumaczeń język, w którym zostały dodane tłumaczenia, zostaje automatycznie udostępniony w oknie logowania do Comarch ERP Altum jako nowa wersja językowa systemu.

Instalacja modułu językowego dla Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Altum Retail POS

Opis słowników uniwersalnych związanych z językami w systemie Comarch ERP Altum znajduje się w artykule Słowniki uniwersalne – Lista predefiniowana.

 

Czy ten artykuł był pomocny?