Konfiguracja agenta głównego

Agent główny w strukturze agentów łączy się zawsze do serwera Comarch pod adresem update.comarch.com i portem 9466. W przypadku braku połączenia, czyli jeśli pojawi się komunikat „Agent nie zarejestrował się u agenta nadrzędnego” należy zweryfikować czy zostało wpisane poprawne Id klienta oraz sprawdzić połączenie.

Przykład

Przykład: za pomocą funkcji telnet wpisując w konsoli cmd w linii komend:

telnet update.comarch.com 9466

Konfiguracja agenta głównego

W oknie Konfiguracja Produktów określa się jakie aplikacje mają zostać zainstalowane. W tym celu należy dodać w pierwszej kolejności produkt spośród dostępnych za pomocą przycisku [Dodaj produkt].

Wybór produktów

Następnie w ramach dodanego produktu należy wybrać odpowiedni komponent – przykładowo dla agenta głównego dla produktu Comarch ERP Altum należy wybrać komponent [Centrala Serwer].

Wybór komponentów

Różnica pomiędzy komponentem serwerowym a stanowiskowym jest taka, że wraz z komponentem serwerowym instalują się dodatkowo poniższe usługi:

  • Comarch ERP BPM Server
  • Comarch ERP Search service
  • Comarch ERP Business Services
  • Comarch Retail POS Data Service

 

Czy ten artykuł był pomocny?