Kreator dodatków

Kreator dodatków jest narzędziem, które usprawnia tworzenie rozszerzeń dla produktów Comarch ERP Altum oraz Comarch Retail. Dodatki stworzone w ten sposób są przystosowane do rozpowszechniania i instalacji na każdym stanowisku w centrum struktury firmy za pomocą programu Comarch ERP Auto Update.

W celu zainstalowania Kreatora dodatków należy przejść na zakładkę Konfiguracja –> Produkty –> Dodaj produkt. Następnie należy wybrać [Comarch ERP Narzędzia] z rozwijanej listy.

Drzewo produktów

Do wybranego produktu można dodać komponent. W tym celu należy prawym przyciskiem myszy nacisnąć na produkt Comarch ERP Narzędzia –> Dodaj komponent. Następnie należy wybrać z listy [Kreator dodatków].

Drzewo komponentów

Po dodaniu komponentu można przejść do jego pobierania i instalacji.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji pojawi się okno główne Kreatora dodatków.

Okno główne Kreatora dodatków

Aby przejść do menu głównego kreatora należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym punkcie aplikacji.

Menu główne

Z poziomu tego menu dostępne są poniższe akcje:

  • Stwórz nowy – rozpoczyna proces kreacji nowego dodatku
  • Wczytaj nowy – dodaje dodatek do listy dodatków kreatora
  • Konfiguracja – otwiera okno konfiguracji aplikacji
  • Pomoc – wyświetla plik pomocy

Czy ten artykuł był pomocny?