Lista dokumentów kompensaty

Dokumenty kompensat pozwalają na zaewidencjonowanie wzajemnego potrącenia wierzytelności/wymagalnych należności, czyli dokonanie powiązania pomiędzy należnościami a zobowiązaniami danego podmiotu lub ich grupy.

Funkcjonalność rejestrowania dokumentów kompensat jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy na definicji firmy został zaznaczony parametr Rejestracja kompensat. Parametr ten jest:

 • włączony na bazach wygenerowanych w języku polskim, z możliwością jego wyłączenia w dowolnym momencie
 • wyłączony na bazach wygenerowanych w języku angielskim i niemieckim, z możliwością jego włączenia w dowolnym momencie
 • wyłączony na bazach wygenerowanych w języku francuskim i hiszpańskim, bez możliwości jego włączenia
Parametr Rejestracja kompensat na definicji firmy

Lista dokumentów kompensat dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Kompensaty].

Dokument kompensaty jest widoczny na liście, jeżeli:

 • został wystawiony przez centrum, w ramach którego użytkownik jest aktualnie zalogowany
 • został wystawiony przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
 • został wystawiony przez centrum, które udostępnia go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule Standardowe przyciski.

Lista dokumentów kompensaty

Lista składa się z kolumn:

 • Numer dokumentu
 • Data wystawienia
 • Data kompensaty
 • Kod podmiotu
 • Nazwa podmiotu
 • Adres – adres podmiotu wskazanego na kompensacie
 • Wartość – kwota kompensaty
 • Waluta
 • Stan – stan dokumentu kompensaty (Zainicjowany, Niezatwierdzony, Zatwierdzony, Zaksięgowany, Anulowany)

Oraz kolumn domyślnie ukrytych:

 • Numer obcy – numer służący dodatkowej identyfikacji dokumentu
 • Skompensuj dokumenty – pozwala filtrować dokumenty kompensat ze względu na wartość parametru Skompensuj dokumenty
 • Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?