Powiązanie formy płatności z rejestrem

Przedsiębiorstwa mogą posiadać rozbudowaną strukturę rejestrów kasowych/bankowych wynikającą z posiadania wielu kas gotówkowych oraz kont bankowych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa posiadają zazwyczaj dużą ilość zdefiniowanych form płatności.

W związku z powyższym, w systemie istnieje możliwość powiązania formy płatności z danym rejestrem kasowym/bankowym. Po dokonaniu takiego powiązania, przy każdorazowym wyborze danej formy płatności w oknie automatycznej zapłaty lub na płatności podpowie się domyślny rejestr kasowo/bankowy. Przypisania takiego dokonuje się z poziomu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Dostępność obiektów, panel Formy płatności, kolumna Rejestr- zapłata.

Kolumna Rejestr- zapłata

W kolumnie Rejestr – zapłata możliwe do wyboru są rejestry dostępne w danym centrum struktury firmy. Użytkownik może wybrać także opcję <brak> co oznacza, że do danej formy płatności nie jest przypisany domyślny rejestr k/b i należy wybrać go ręcznie w oknie automatycznej zapłaty bądź na płatności.

Na operacji kasowej/bankowej wygenerowanej automatycznie podczas zapłaty, ustawiany jest rejestr wybrany w oknie automatycznej zapłaty. Użytkownik ma możliwość zmiany rejestru w zakresie rejestrów dostępnych dla danego typu dokumentu w centrum, które jest wystawcą dokumentu.

System umożliwia przypisanie do danego kontrahenta określonej formy płatności. Tę formę płatności system automatycznie podpowiada na dokumentach dla tego kontrahenta. Dodatkowo, na szczegółach płatności dokumentu podpowiada się rejestr, który w Konfiguracji jest przypisany do tej formy płatności. W przypadku zmiany formy płatności na nagłówku dokumentu, system automatycznie zaktualizuje przypisany do niej rejestr.

 

Czy ten artykuł był pomocny?