Reklamacje – informacje ogólne

Obszar reklamacji pozwala na obsługę procesu reklamacyjnego na artykuły zakupione zarówno przez kontrahentów (reklamacje sprzedażowe), jak i u kontrahentów (reklamacje zakupowe). Reklamacje mogą być tworzone zarówno na artykuły o typie towar, jak i usługa.

Listy zarejestrowanych w systemie dokumentów reklamacyjnych, w zależności od typu reklamacji umieszczone są w obszarze Sprzedaż oraz Zakup, pod przyciskiem Reklamacje.

Lista prezentuje:

 • numer oraz datę wystawienia dokumentu,
 • kod oraz nazwę kontrahenta, który jest podmiotem reklamacji
 • aktualny stan i status dokumentu reklamacyjnego

W systemie istnieje możliwość otwierania oraz zamykania reklamacji:

 • Zamknięcie reklamacji oznacza, że proces reklamacyjny został zakończony. Zamknięcia dokonuje się za pomocą przycisku [Zamknij reklamację].
 • Otwarcie reklamacji wiąże się zazwyczaj z odwołaniem klienta od decyzji rzeczoznawcy. Przycisk [Otwórz reklamację] aktywny jest tylko dla dokumentów, które zostały wcześniej zamknięte.

Za pomocą reklamacji możliwe jest:

 • możliwość rejestrowania reklamacji na wiele pozycji jednocześnie (wiele reklamowanych pozycji na jednym dokumencie)
 • możliwość kontroli zgodności reklamującego/dostawcy z dokumentu reklamacji z nabywcą/sprzedawcą z dokumentu powiązanego z reklamacją
 • możliwość generowania dokumentów na magazyn i z magazynu reklamacji
 • możliwość określenia dodatkowych statusów dokumentów i pozycji reklamacji np. Do rozpatrzenia, Uznana, Odrzucona, Zrealizowana.
 • możliwość definiowania i obsługi wzorców obsługi reklamacji, modelujących schemat postępowania z dokumentami reklamacyjnymi
 • możliwość analizowania terminowości rozpatrywania reklamacji
 • możliwość rejestrowania różnych opcji realizacji reklamacji – usunięcie wad i zwrot towaru, zwrot pieniędzy, wymiana towaru i innych, z możliwością ich definiowania przez użytkownika
 • możliwość generowania dokumentów handlowych i magazynowych z poziomu dokumentu reklamacji
 • możliwość korygowania dokumentów sprzedaży oraz zakupu powiązanych z dokumentami reklamacji bezpośrednio z poziomu reklamacji
 • możliwość wiązania dokumentów magazynowych z dokumentami reklamacji
 • możliwość przekazywania obsługi reklamacji między różnymi centrami, czyli, np. między centrum sprzedaży a centrum obsługi reklamacji, centrum serwisowym itd.

Czy ten artykuł był pomocny?