Rezerwacje na dokumentach magazynowych FIFO i LIFO

Na definicji dokumentów magazynowych o typie rozchodowym WZ, RW, MM- (Konfiguracja –> Struktura Firmy –> Typy Dokumenty –> edycja dokumentu WZ/RW/MM-) udostępniony został parametr Rezerwuj zasoby na dokumentach niezatwierdzonych.

Parametr jest dostępny do edycji po zaznaczeniu w Konfiguracji systemu parametru Obsługa rezerwacji ilościowej na dokumentach magazynowych.

Parametr Rezerwuj zasoby na dokumentach niezatwierdzonych na definicji dokumentu WZ

W przypadku gdy na definicji dokumentu magazynowego (RW, WZ, MM-), parametr Rezerwuj zasoby na dokumentach niezatwierdzonych jest:

 • zaznaczony – zachowane zostanie dotychczasowe działanie systemu, tzn. na dokumencie magazynowym (RW, WZ, MM-) rezerwowany jest towar z konkretnej dostawy
 • odznaczony – po dodaniu towaru na dokument zostanie dokonana rezerwacja ilościowa. Subpozycja takiego dokumentu nie posiada wypełnionych pól w kolumnach: Data dostawy, Dokument, Dokument pierwotny oraz Wartość zakupu/Wartość nabycia wynosi 0. W celu powiązania danej pozycji z dostawą należy wybrać przycisk [Przypisz dostawę]. Przypisanie dostawy dostępne jest dla dokumentów w stanie Zainicjowanym/Niezatwierdzonym.

Podczas zatwierdzania dokumentu magazynowego, na którym nadal istnieje rezerwacji ilościowa, system automatycznie zmieni rodzaj rezerwacji z ilościowej na zasobową, pobierając zasoby zgodnie z metodą kolejkowania.

W zależności od miejsca, z którego wybrany zostaje przycisk [Przypisz dostawę], system dokonana powiązania dostawy z:

 • dokumentem – po wybraniu przycisku z poziomu listy dokumentów
 • pozycją– po wybraniu przycisku z poziomu listy pozycji
 • subpozycją – po wybraniu przycisku z poziomu szczegółów elementów/okna Podmiany dostaw
Uwaga
Nie ma możliwości zmiany na dokumencie magazynowym rezerwacji zasobowej na ilościową.

W zależności od wartości parametru Rezerwuj zasoby na dokumentach niezatwierdzonych podczas generowania dokumentu magazynowego z zamówienia, gdy parametr jest:

 • zaznaczony, a subpozycje zamówienia są:
  • powiązane z zasobem – na dokumencie magazynowym nastąpi przeniesienie rezerwacji zgodnie z partią i dostawą z dokumentu zamówienia
  • rezerwacją ilością – na dokumencie magazynowym nastąpi rezerwacja zgodnie z metodą kolejkowania
  • rezerwacją nieblokującą (bezzasobową) – na dokumencie magazynowym nastąpi rezerwacja zgodnie z metodą kolejkowania, dla takich subpozycji rezerwacja wykonana zostanie jako ostatnia
 • odznaczony, a subpozycje zamówienia są:
  • powiązane z zasobem – na dokumencie magazynowym nastąpi przeniesienie rezerwacji zgodnie z partią i dostawą z dokumentu zamówienia
  • rezerwacją ilością – na dokumencie magazynowym nastąpi przeniesienie rezerwacji ilościowej na dany towar/partie towaru
  • rezerwacją nieblokującą (bezzasobową) – na dokumencie magazynowym nastąpi rezerwacja ilościowa
Uwaga
W przypadku generowania dokumentu magazynowego z dokumentu FS/PAR, bez względu na ustawienie parametru Rezerwuj zasoby na dokumentach niezatwierdzonych, utworzona zostanie rezerwacja zasobowa zgodnie z dokumentem handlowym.

Marża

W przypadku, gdy na dokumencie utworzona jest rezerwacja ilościowa, marża wyliczona zostanie na podstawie danej ilości oraz ostatniej ceny zakupu (system przeanalizuje wszystkie zatwierdzone dokumenty FZ, na których znajduje się dany element, którego data wpływu jest najpóźniejsza). Szczegóły dotyczące wyliczania marży można znaleźć w artykule Pilnowanie marży.

Podmiana dostawy FIFO/LIFO

W przypadku podmiany dostawy na zatwierdzonym dokumencie:

 • w obrębie tej samej partii – podmiana nie jest wykonywana ponieważ nie ma powiązania z dostawą.
 • w obrębie różnych partii – podmiana dostaw możliwa jest w przypadku gdy cała ilość w ramach danej dostawy jest dostępna

W przypadku podmiany dostawy na niezatwierdzonym dokumencie:

 • w obrębie tej samej partii – podmiana nie jest wykonywana ponieważ nie ma powiązania z dostawą.
 • w obrębie różnych partii – podmiana dostaw dokonana zostanie na dostępną ilość danej partii

Anulowanie dokumentu

Podczas anulowania/korygowania dokumentu przyjęcia magazynowego system zweryfikuje czy rezerwacje (zasobowe i ilościowe) artykułu (w tym poszczególnych partii) nie przekroczyłyby jego ilości na magazynie. W takim przypadku (rezerwacje są większe niż ilość pozostała po anulowaniu dokumentu) system zablokuje możliwość anulowania dokumentu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?