Rozbijanie elementów faktury VAT

W celu rozbicia elementu faktury VAT należy wybrać przycisk [Rozbij zapis] z grupy przycisków Lista elementów. Po jego wybraniu na oknie pojawia się formularz do wprowadzenia danych.

Formularz służący rozbiciu zapisu na fakturze VAT

Na formularzu w sekcji Rozbijany element widoczne są pierwotne dane elementu faktury VAT. Pola tej sekcji są polami nieedytowalnymi.

W sekcji Nowy element użytkownik wypełnia dane dla nowotworzonego elementu:

Rejestr – umożliwia wybór rejestru VAT,

Data ujęcia w VAT – pozwala wybrać okres deklaracji, do jakiego trafi nowotworzony element

Netto – nowa kwota netto

Stawka VAT – nowa stawka podatku VAT

Kwota VAT – nowa kwota podatku VAT

Brutto – nowa kwota brutto

Opis – pozwala na wprowadzenie dodatkowego opisu

Uwaga
W celu ułatwienia pracy użytkownikowi po wprowadzeniu wartości netto – kwota VAT i brutto są wyliczane automatycznie. Po wprowadzeniu wartości brutto – kwota VAT i netto również są wyliczane automatycznie.

Po uzupełnieniu danych nowego elementu należy wybrać przycisk [Zapisz] z grupy Akcje.

W efekcie w tabeli elementów zostaje dodany dodatkowy element.

Czy ten artykuł był pomocny?