Rozliczanie dokumentów wyrażonych w różnych walutach

W programie istnieje możliwość rozliczenia płatności wyrażonych w walucie systemowej z operacjami kasowymi/bankowymi wyrażonymi w walucie obcej. Podczas rozliczania takich dokumentów nie zostanie naliczona różnica kursowa.

Przykład

Wprowadzono operację przychodową na kwotę 1 000,00 EUR po kursie 1 EUR = 4,30 PLN oraz fakturę sprzedaży na kwotę 700,00 PLN. Rozliczono dokumenty, wskutek czego:

  • Faktura sprzedaży została całkowicie rozliczona
  • Operacja została częściowo rozliczona:
    • Rozliczono w walucie systemowej: 700,00 PLN
    • Rozliczono w walucie obcej: 162,79 EUR
    • Kwota pozostająca do rozliczenia w walucie systemowej: to 3 600,00 PLN
    • Kwota pozostająca do rozliczenia w walucie obcej: 837,21 EUR

Przyjęcie wpłaty w walucie obcej do płatności w walucie systemowej działa analogicznie do rozliczania dokumentów w różnych walutach. W tym przypadku w oknie Potwierdzenie zapłaty użytkownik ma możliwość wskazania waluty zapłaty oraz waluty reszty.

 

Uwaga
W przypadku wybrania bonu jako formy płatności, zapłata oraz wydanie reszty możliwe jest wyłącznie w walucie systemowej.

 

Czy ten artykuł był pomocny?