Terminarz

Terminarz pozwala na sprawne zarządzanie zadaniami, kwestionariuszami oraz działaniami CRM. Przyjmując formę kalendarza, daje pracownikom możliwość szybkiego wglądu do przypisanych im zadań oraz kontroli powierzonych obowiązków ich przełożonym.

W zależności od uprawnień nadanych operatorom w terminarzu możliwy jest:

 • podgląd i zarządzanie zadaniami, działaniami i kwestionariuszami przypisanymi do zalogowanego użytkownika oraz:
  • wszystkich pracowników
  • współpracowników, czyli pracowników przypisanych do tej samej jednostki
  • współpracowników oraz pracowników przypisanych do jednostek jej podrzędnych
 • modyfikacja działań oraz zadań swoich oraz innych pracowników

 

Przykład
 1. Operator Anna Nowak należy do grupy operatorów z zaznaczonym uprawnieniem CRM –> Terminarze pracowników w centrach podległych. W strukturze podległościowej Anna Nowak została przypisana do centrum Dział Finansowo-Księgowy.

2. W Sekcji pracowników dostępne są terminarze wszystkich pracowników należących do działów :

 • Działu Finansowo-Księgowego
 • Działu Finansowego
 • Działu Księgowego

Terminarz może być prezentowany w widoku:

 • Dzienny
 • Dni robocze
 • Tydzień
 • Miesiąc
 • Grafik
Terminarz

W zależności do rodzaju obiektu wpisanego do terminarza przyjmuje on w kalendarzu dedykowany dla niego kolor. Obiekty mające status zakończony/zatwierdzony dodatkowo oznaczane są czerwonym paskiem.

Dla operatorów z uprawnieniem do podglądu działań innych pracowników na bocznej liście prezentowana jest lista osób, do których terminarza ma dostęp zalogowany operator.

Z poziomu terminarza, operator ma również możliwość dodawania nowych zadań, kontaktów i spotkań. Po wybraniu przycisku [Dodaj] na wstążce otwiera się formatka danego obiektu. Definiowanie nowych działań opisane jest w artykule.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?