Waga

Waga, bądź wago-skaner, to urządzenia przeznaczone do ważenia produktów o zmiennej masie, a co się z tym wiąże – zmiennej cenie. Parametry na zakładce Waga w menu System Konfiguracja pozwalają na konfigurację wagi, z którą ma współpracować system Comarch ERP Altum. Dzięki temu możliwe jest zważenie produktu podczas dodawania artykułu (oznaczonego jako wagowy) na dokument.

Wagi, z którymi współpracuje system to Taurus TP150/1 oraz Elzab Neptun 2.

Wskazówka
Istnieje możliwość implementacji własnych bibliotek obsługujących inne wagi.
Zakładka Waga

Pola niezbędne do uzupełnienia w celu konfiguracji wagi to:

  • Plik sterownika – pozwala na wskazanie ścieżki do pliku Comarch.B2.Weight.dll, odpowiedzialnego za połączenie z wagą
  • Dostępne wagi – należy wybrać model wagi z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika
  • Typ, Nazwa, Wersja – pola zostaną uzupełnione automatycznie w wyniku wybrania pliku sterownika
  • Parametry portu – należy zdefiniować parametry portu, do którego podłączona jest waga. Po wskazaniu pliku sterownika poniżej w sekcji pojawi się informacja, w jaki sposób należy wprowadzać parametry. Parametry te powinny być ustawione tak samo, jak w systemie Windows z poziomu Menadżer urządzeń → Port komunikacyjny → Właściwości.

Przycisk [Test wagi] pozwala na przetestowanie połączenia z wagą.

Uwaga
W związku z tym, że wagi/wago-skanery montowane są w boksie blatu kasowego i wykorzystywane głównie na stanowiskach sprzedaży, ich konfiguracja musi być dokonana właśnie na tych stanowiskach.

Czy ten artykuł był pomocny?