Wycofanie zgody

W celu wycofania zarejestrowanej zgody należy odznaczyć na wybranym formularzu parametr Aktywna.

Formularz zgody dostępny jest z poziomu menu CRM -> Rejestr zgód.

Formularz wycofanej zgody

Po dezaktywowaniu zgody, na formularzu udostępnione zostają dodatkowe pola:

  • Data wycofania – pole określające termin odebrania zgody
Uwaga
Data ta nie może być późniejsza niż Data wyrażania oraz Data bieżąca
  • Powód wycofania – wartości pola pobierane są ze słownika uniwersalnego (Konfiguracja -> Słowniki Uniwersalne     -> Przetwarzanie danych osobowych -> Powód wycofania). Operator ma możliwość dodania dodatkowych wartości do słownika oraz oznaczenia jednej z wartości jako domyślnej.
  • Źródło wycofania – wartości pola pobierane są ze słownika uniwersalnego (Konfiguracja -> Słowniki Uniwersalne     -> Przetwarzanie danych osobowych -> Źródło wycofania). W przypadku braku dodania wartości do słownika, na formularzu uzupełnia się nazwa centrum, do którego zalogowany jest operator.

 

Czy ten artykuł był pomocny?